Synonyms Index

a-bahu — nemající mnoho — SB 10.90.39
ā-brahma-bhuvanāt — až po Brahmaloku — Bg 8.16, SB 3.27.27
ā-jānu-lambita-bhuja — paže, které sahají až ke kolenům — CC Ādi 3.44
ā-kaṇṭha pūriyā — naplňující se až po krk — CC Madhya 11.209
ā-manujāt — po lidské bytosti — SB 10.87.26
ā-mṛtyutaḥ — až do smrti — SB 11.28.5
ā-mukhyāt — po hlavĕ — SB 11.25.21
ā-nīla-niṣadha-āyatau — na severní straně až po horu zvanou Nīla a na jižní straně až po horu zvanou Niṣadha — SB 5.16.10
a-punaḥ-anvayam — odkud se nikdo nevrací — SB 6.14.58
ā-sindhu-nadī — po hranici řeky Sindhu — CC Ādi 10.87
a-tat-vīrya-viduṣi — když Citraketu, který neznal moc Pána Śivy — SB 6.17.10
ā-udaya-adreḥ — z hory, ze které je nejdříve vidět východ slunce — SB 4.16.20
ā-vaṭubhyaḥ — těm, které vypadají jako děti — SB 5.13.23
abahu — nepatrná — SB 10.35.7
abandhum — bez přítele — SB 4.28.47
abdhau — oceánu — SB 11.26.32
abhadra-hetuḥ — příčina všeho neštěstí — SB 1.15.36
abhadrau — dva pohrdaví synové — SB 3.14.39
abhadreṣu — vše, co je nepříznivé — SB 1.2.18
abhāṅkṣuḥ — dali podíl — SB 9.4.2
ābharaṇa-aṁśukānām — paprsky z ozdob — SB 3.8.25
abhavau — a smrt — SB 10.73.22
abhibhavitum — být překonán — SB 4.16.11
abhibhūḥ — ó vládce celého vesmíru — SB 7.3.7
abhibhūṣitāḥ — náležitě ozdobení šperky — SB 8.9.14-15
abhibhūtaḥ — zaplavený — SB 3.30.11
abhibhūtaḥ — zahalený — SB 4.27.4
abhibhūtaḥ — překonán — SB 4.28.3
abhibhūtānām — těch, kteří jsou oklamáni — SB 4.7.2
abhibhūya — překonávající — Bg 14.10
abhibhūya — bez ohledu na — SB 4.3.3
abhibhūyamānāḥ — když jsou stiženi — SB 10.20.15
abhibhūyate — je dotčen — SB 4.8.34
abhibhūyate — je přemožen — SB 11.14.18
abhibhūyate — bude přemožen — SB 11.23.61
abhidhātum — oslovit s upřímností — SB 1.8.26
abhidhātum — vyčíslit — SB 12.4.39
abhidrugdhāḥ — vystavený utrpení — SB 5.26.17
abhidruhyamāṇaḥ — zraňovaný — SB 5.26.17
abhidrutya — běželi k — SB 6.9.19
abhidrutya — pospíchající k Ní — SB 8.9.2
abhidrutya — bĕžící — SB 10.43.6
abhidudruvuḥ — běželi — SB 3.20.20
abhiguptaḥ — chráněná — SB 5.20.19
abhiguptaḥ — dobře ukrytý a chráněný — SB 7.2.40
abhiguptāḥ — vždy chráněni před veškerým nebezpečím — SB 10.2.33
abhiguptān — dokonale chráněni — SB 6.3.27
abhiguptaye — kvůli ochranĕ — SB 10.84.18
abhijaghnatuḥ — bili — SB 3.18.18
abhijaghnatuḥ — dávali rány — SB 10.44.3