Synonyms Index

ādi-bhūtam gateṣu — vstoupí do subtilních prvků umožňujících smyslové vnímání — SB 10.3.25
adri-kūṭeṣu — na vrcholcích hor — SB 6.8.15
āgateṣu — když přicházeli — SB 11.8.26
ānīteṣu — jež byla vynesena — SB 10.86.29
ānīteṣu — jež byly přineseny — SB 10.86.39
apayāteṣu — a odcházeli — SB 11.8.26
āsakteṣu — když byli úplnĕ pohrouženi — SB 10.19.1
aśānteṣu — neslušnými — SB 3.31.34
aśānteṣu — kdo jsou neklidní — CC Madhya 22.90
aviniściteṣu — z druhů neurčitého původu (zrozených z potu) — SB 11.3.39
āvṛteṣu — obklopený — CC Ādi 5.22
bahiḥ gateṣu — poté, co vyšel ven — SB 10.12.32
bhāgavateṣu — mezi Mými oddanými — SB 11.16.29
bhakteṣu — mezi oddanými — Bg 18.68, SB 11.29.26
bhakteṣu — -oddaným — SB 1.9.22
bhakteṣu — oddaným — SB 5.17.18, SB 10.41.51
bhakteṣu — k oddaným — SB 11.2.47
bhūteṣu — živých bytostech — Bg 7.9, Bg 13.28, Bg 18.21, SB 3.29.21, SB 3.29.22, SB 7.7.32, SB 7.10.12, SB 11.29.17
bhūteṣu — u všech bytostí — Bg 7.11
bhūteṣu — projevení — Bg 8.20
bhūteṣu — ve všech živých bytostech — Bg 13.17, SB 1.3.36, SB 3.29.16, CC Madhya 25.130
bhūteṣu — se všemi živými bytostmi — Bg 16.1-3, SB 4.30.9
bhūteṣu — živým bytostem — Bg 18.54, SB 1.8.4, SB 4.16.6, SB 7.6.24, SB 7.15.8, CC Madhya 24.132, SB 10.41.47
bhūteṣu — v živých bytostech — SB 1.2.32, SB 1.2.33, SB 2.2.35, SB 3.9.32, SB 7.6.20-23, CC Ādi 1.55, CC Madhya 25.126
bhūteṣu — živé bytosti — SB 1.17.15
bhūteṣu — mezi živými bytostmi — SB 3.20.41, SB 4.6.46, SB 4.7.53, SB 4.30.35, SB 8.24.6, SB 11.15.36, SB 11.30.9
bhūteṣu — ve všech projevech — SB 3.28.42
bhūteṣu — k živým bytostem — SB 3.29.23, CC Madhya 25.155
bhūteṣu — ke všem živým bytostem — SB 3.32.41, SB 11.3.23
bhūteṣu — v tělech všech živých bytostí — SB 4.12.11
bhūteṣu — s jinými živými bytostmi — SB 4.17.26
bhūteṣu — obyčejným živým bytostem — SB 4.24.58
bhūteṣu — v každé živé bytosti — SB 4.24.70, SB 9.9.29
bhūteṣu — mezi vytvořenými věcmi (s příznaky života a bez nich) — SB 5.5.21-22
bhūteṣu — mezi všemi živými bytostmi — SB 6.1.46
bhūteṣu — v jiných živých bytostech — SB 6.15.4
bhūteṣu — v pěti hrubých prvcích hmotné přírody — SB 7.6.20-23
bhūteṣu — mezi živými bytostmi a prvky — SB 7.8.17
bhūteṣu — vůči všem živým bytostem — SB 8.5.30
bhūteṣu — vůči živým bytostem — SB 8.7.39
bhūteṣu — do hmotných prvků — CC Madhya 20.262
bhūteṣu — ve všech stvořených bytostech — SB 10.30.4, SB 10.47.29
bhūteṣu — s bĕžnými živými bytostmi — SB 10.41.51
bhūteṣu — do všech živých bytostí — SB 10.46.31
bhūteṣu — mezi projevenými bytostmi — SB 10.48.20
bhūteṣu — mezi stvořenými bytostmi — SB 10.70.37
bhūteṣu — v prvcích stvoření — SB 10.82.46
bhūteṣu — ve hmotných jsoucnech — SB 10.85.24
bhūteṣu — takto existující — SB 11.13.23
bhūteṣu — stvořených objektech a bytostech — SB 11.16.2