Synonyms Index

eteṣām — Pāṇḍuovců — Bg 1.10
eteṣām — z těchto — SB 5.1.26
eteṣām — všech těchto částí — SB 5.20.26
eteṣām — jich všech — SB 7.13.42
eteṣām — mezi nimi — SB 9.15.12-13
eteṣām — všech těchto — SB 9.24.28-31
eteṣām — tĕchto — SB 10.61.19, SB 12.2.36
eteṣām — pro tyto (Kuruovce) — SB 10.68.33
eteṣām — všichni — SB 10.72.2
eteṣām — z tĕchto — SB 10.90.35
eteṣām — jejich — SB 11.7.35, SB 12.7.6
eteṣām — jich, živých bytostí — SB 11.21.6
eteṣām — tĕchto prvků — SB 12.7.12
teṣām — těm — Bg 10.10, SB 3.20.27
teṣām — pro ně — Bg 10.11, SB 3.5.47, SB 3.9.5, SB 4.23.27, SB 8.4.25, SB 8.23.31
teṣām — ti všichni — SB 1.16.13-15
teṣām — z toho — SB 3.5.10
teṣām — ty všechny — SB 3.5.37
teṣām — čtyř Kumārů — SB 3.15.35
teṣām — Kumārů — SB 3.15.43, CC Madhya 24.115
teṣām — těchto mudrců — SB 3.16.13
teṣām — pro ty — SB 3.23.42
teṣām — od nich — SB 4.4.32, SB 8.6.26
teṣām — jejich (Śivových stoupenců) — SB 4.5.25
teṣām — všechny — SB 4.7.19
teṣām — Pracetů — SB 4.30.4
teṣām — jejich (brāhmaṇů, kteří se striktně řídí védskými zásadami) — SB 5.14.30
teṣām — všech mangových plodů — SB 5.16.17
teṣām — všichni tito synové — SB 5.20.15
teṣām — těch synů — SB 5.20.21
teṣām — z nich všech — SB 6.1.24, SB 7.4.30, SB 9.22.2, SB 9.23.29
teṣām — těch (pomýlených vůdců) — SB 6.7.14
teṣām — před nimi — SB 7.4.24
teṣām — polobohů vedených králem Indrou — SB 7.7.4-5
teṣām — jejich (synů démonů) — SB 7.8.2
teṣām — jich (čistých oddaných) — SB 7.8.42
teṣām — mezi brāhmaṇy a vaiṣṇavy — SB 7.14.39
teṣām — před Pánem Brahmou a všemi polobohy — SB 8.6.1
teṣām — všech osob na bojišti — SB 8.10.38
teṣām — týchž brāhmaṇů — SB 8.15.31
teṣām — těchto osob — SB 8.20.8
teṣām — všech těch králů — SB 9.1.4
teṣām — ze všech těchto synů — SB 9.6.5
teṣām — jich všech (synů Kārtavīryārjuny a dalších kṣatriyských obyvatel) — SB 9.16.17
teṣām — z těchto mnoha synů — SB 9.23.33
teṣām — těchto hmotných prvků — SB 10.3.15-17