Synonyms Index

alaṅkṛtebhyaḥ — ozdobené — SB 10.64.15
alaṅkṛtebhyaḥ — kteří dostávali ozdoby — SB 10.70.9
anupravṛttebhyaḥ — kteří důsledně kráčejí jeho cestou — SB 5.1.38
bhaktebhyaḥ — oddaným — CC Ādi 3.104
bhūtebhyaḥ — vůči jiným živým bytostem — SB 4.20.3
bhūtebhyaḥ — z duchů či hmotných prvků (země, voda, oheň atd) — SB 6.8.27-28
bhūtebhyaḥ — od živých bytostí — SB 7.3.35
bhūtebhyaḥ — různým živým bytostem — SB 7.11.8-12
bhūtebhyaḥ — a všem ostatním živým bytostem — SB 7.14.25
bhūtebhyaḥ — živým bytostem obecně — SB 7.15.6
bhūtebhyaḥ — pro všechny živé bytosti — SB 10.20.24
etebhyaḥ — od tĕchto — SB 11.9.24
go-vipra-bhūtebhyaḥ — kravám, brāhmaṇům a ostatním živým bytostem — SB 8.9.14-15
patitebhyaḥ — pokleslým osobám — SB 10.24.28
su-alaṅkṛtebhyaḥ — dobře ozdobeným (brāhmaṇům) — SB 10.45.27
su-alaṅkṛtebhyaḥ — kteří byli bohatĕ ozdobení — SB 10.84.52
sutebhyaḥ — synům (polobohům) — SB 11.4.20
sva-bhaktebhyaḥ — svým vlastním oddaným — CC Ādi 3.66
sva-sutebhyaḥ — svým synům — SB 5.20.9
tebhyaḥ — co se týče dalších otázek — SB 1.13.2
tebhyaḥ — k nim — SB 1.16.13-15
tebhyaḥ — brāhmaṇům — SB 3.3.28
tebhyaḥ — z toho — SB 3.7.21
tebhyaḥ — než ty — SB 3.29.29
tebhyaḥ — od nich — SB 4.1.26-27, SB 5.13.23
tebhyaḥ — z nich — SB 4.1.61, SB 4.1.64, SB 10.60.40
tebhyaḥ — od všech Pracetů — SB 6.4.17
tebhyaḥ — jim (polobohům) — SB 6.7.38
tebhyaḥ — jim (učeným brāhmaṇům) — SB 6.14.34
tebhyaḥ — než je — SB 9.4.68, CC Ādi 1.62
tebhyaḥ — Pánu Brahmovi, Pánu Śivovi a ostatním polobohům — SB 9.21.16
tebhyaḥ — pastevcům — SB 10.5.15-16
tebhyaḥ — jim (brāhmaṇům) — SB 10.45.27
tebhyaḥ — než oni — SB 10.81.39
tebhyaḥ — pro nĕ — SB 10.86.21
tebhyaḥ — od nich (Bhṛgua Muniho atd) — SB 11.14.7
tebhyaḥ — z tĕchto činností — SB 11.23.43
tebhyaḥ — z tĕchto kvalit — SB 11.24.6
visṛṣṭebhyaḥ — které jsou stvořené — SB 7.3.35
vratebhyaḥ — oddaným — SB 10.64.15
yuktebhyaḥ — spojených — SB 3.26.51
yuktebhyaḥ — -shromážděným — SB 4.1.49-52