Synonyms Index

abda-ante — na konci roku — SB 9.14.40
ābhajate — přijímá — SB 11.10.29
abhaktera — neoddaných — CC Ādi 3.86
abhaktera gaṇe — mezi neoddanými — CC Madhya 23.99
abhibhūyate — je dotčen — SB 4.8.34
abhibhūyate — je přemožen — SB 11.14.18
abhibhūyate — bude přemožen — SB 11.23.61
abhicakṣate — se nazývá — SB 3.11.36
abhicakṣate — považovaná — SB 3.12.52
abhicakṣate — hledí na — SB 4.3.18
abhidhāsyate — bude popsán — SB 6.18.17
abhidhatte — opakuje — SB 3.32.43
abhidhatte — vykládá — SB 3.33.37
abhidhatte — přijímá jako hodné uctívání — SB 5.14.29
abhidhatte — přímý popis (jako slovníkový význam) — CC Madhya 6.142
abhidhatte — předkládají — CC Madhya 20.148
abhidhatte — určuje jako objekt uctívání — SB 11.21.43
abhidhīyate — je naznačeno — Bg 17.26-27
abhidhīyate — je řečeno — Bg 18.11
abhidhīyate — je známá — SB 3.29.37
abhidhīyate — je chápána — SB 4.29.74
abhidhīyate — všechny jsou popsané — SB 11.16.41
abhidhīyate — je označena — SB 12.11.21
abhidravate — běžel — SB 6.11.9
abhihatena — jenž byl udeřen — SB 10.44.25
abhihite — pronášené — SB 6.3.10
abhihite — popsány — SB 8.13.8
abhihite — když byla zpravena — SB 9.23.35-36
abhihitena — uvedených ve zjevených písmech — CC Madhya 20.173
abhihitena — předaných — SB 10.40.7
abhijāyate — projevuje se — Bg 2.62
abhijāyate — narodí se — Bg 6.41, Bg 13.24
abhijāyate — rodí se — SB 4.29.26-27, SB 6.15.7
abhijite — v konstelaci Abhijit — SB 10.83.26
abhilabhate — dostává — SB 5.14.36
abhilabhyate — jsou dosaženy — CC Madhya 20.347
abhilabhyate — je dosaženo — SB 11.5.36
abhimanyante — touží po — SB 10.64.36
abhimanyate — uvažuje — SB 3.27.2
abhimateḥ — z lůna Abhimati — SB 6.6.10-11
abhiniviṣṭa-dṛṣṭeḥ — toho, Jehož pozornost byla upnuta — SB 3.8.13
abhipadyate — podstupuje — SB 1.7.5
abhipadyate — jsou získány — SB 10.24.13
abhipadyate — získává — SB 11.19.25
abhipṛṣṭe — správně zkoumáno — SB 2.2.32
abhisandhite — když byly spojeny — SB 9.22.8
abhiṣikte — poté, co vykoupali — SB 10.27.27
abhitaptena — zarmouceným — SB 4.11.9
abhivardhate — rozhořívá se víc a víc — SB 9.19.14