Synonyms Index

a-tat-tattva-vidaḥ — aniž by znali tajemství (těchto zlých znamení) — SB 3.17.15
a-tattva-jña — ten, kdo nemá poznání o Absolutní Pravdĕ — CC Antya 5.120
advaya-jñāna-tattva — Absolutní Pravda bez duality — CC Madhya 20.152
advaya-tattva — jediná Absolutní Pravda — CC Madhya 24.75
aham-tattvāt — z principu falešného ega — SB 3.5.30
ajñāta-tattvāya — těm, kdo neznají pravdu — SB 4.12.51
anumeya-tattvaḥ — pochopit prostřednictvím Ved — SB 4.1.57
anumeya-tattvaḥ — o Absolutní Pravdě lze usuzovat — SB 4.24.65
atattva-artha-vat — bez znalosti pravdy — Bg 18.22
atattva-vit — která nezná pravdu — SB 4.3.11
ātma-sa-tattvam — skutečné přirozené postavení duše — SB 5.13.24
ātma-tattva — transcendentální — SB 2.5.1
ātma-tattva — věda o Bohu nebo o živé bytosti — SB 2.9.4
ātma-tattva — nauka o seberealizaci — SB 3.32.34-36
ātma-tattva-vidām — z učenců obeznámených s duchovní vědou — SB 5.10.19
ātma-tattva-vyūhena — osobními expanzemi ve čtveřici podob Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy — SB 5.17.14
ātma-tattvam — poznání o vlastním já, konečná pravda — SB 2.1.2
ātma-tattvam — Absolutní Pravdu — SB 3.15.47
ātma-tattvam — seberealizace — SB 4.7.14
ātma-tattvam — pravda o vlastním já — SB 5.5.5
ātma-tattvam — duchovní pravdu — SB 5.11.15
ātma-tattvam — nauku o seberealizaci — SB 8.24.56
ātma-tattvam — skutečnou povahu vlastního já — SB 11.3.40
ātma-tattvam — vĕdu o Nadduši — SB 12.12.57
ātma-tattvam — původní Nadduši — SB 12.12.67
ātma-tattvān — pravdu o duši — SB 3.15.30
avidita-tattva — bez poznání skutečnosti — SB 4.7.15
bhakta-tattva — v kategorii oddaného — CC Ādi 7.15
bhakti-bhakta-rasa-tattva — pravdu o oddané službĕ, oddaných a jejich transcendentálních náladách — CC Antya 5.163
bhakti-tattva — pravdu o oddané službĕ — CC Madhya 19.115, CC Madhya 25.265
bhakti-tattva-jñāna — transcendentální poznání v oddané službĕ — CC Antya 5.89
bhāva-tattva — pravdu o emocích — CC Madhya 25.265
caitanya-tattva — pravdu o Śrī Caitanya Mahāprabhuovi — CC Ādi 7.168
caitanya-tattva-nirūpaṇa — popis pravdy o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi — CC Ādi 17.314
deśa-kāla-artha-tattva-jñaḥ — velmi zkušený s ohledem na čas, místa a okolnosti — SB 10.11.22
dharma-tattva-vit — ten, kdo skutečně zná náboženské činnosti — SB 7.15.7
ei sambandha-tattva kahiluṅ — to bylo vysvĕtleno jako princip vztahu se Mnou — CC Madhya 25.118
ei tina tattva — všechny tři pravdy — CC Ādi 7.15
ei tina tattva — všechny tyto tři rysy Absolutní Pravdy — CC Madhya 25.106
eka-tattva-rūpa — jedna podstata — CC Antya 5.149
eta tattva — všechny tyto různé pravdy — CC Madhya 8.264
gūḍha-tattva — důvĕrnou pravdu — CC Madhya 8.308
guṇa-tattva-buddhibhiḥ — podmíněnými dušemi, kterým jejich chabá inteligence namlouvá, že skutečná pravda se nachází v projevech tří kvalit hmotné přírody — SB 6.4.23
guru-tattva — pravda týkající se poznání o duchovním mistrovi — CC Ādi 7.3
īśvara-tattva — pravda o Absolutní Pravdĕ — CC Ādi 5.88
īśvara-tattva — nejvyšší vládce — CC Ādi 7.10
īśvara-tattva — pravdu o Absolutním — CC Madhya 6.81
īśvara-tattva — Absolutní Pravdu — CC Madhya 6.83
īśvara-tattva — Absolutní Pravdu (Nejvyšší Osobnost Božství) — CC Madhya 6.86
īśvara-tattva — a Nejvyšší Osobnost Božství — CC Madhya 18.113