Synonyms Index

acyutatām — vlastnosti Acyuty, Nejvyššího Pána — SB 7.7.54
adbhutatamam — nanejvýš úžasné — SB 7.1.21
aniketatām — bez stálého obydlí — SB 11.3.25
anusantatam — zvětšoval — SB 4.13.8-9
anuvartatām — pro ty, kdo Tĕ vĕrnĕ následují — SB 10.87.32
āpatatām — procházení — SB 3.3.12
āpatatām — blížících se — SB 4.4.32
apatatām — padli — SB 3.15.35
ātatam — hlásané po celém svĕtĕ — CC Madhya 14.13
ātatam — hlásaný po celém svĕtĕ — SB 10.31.9
ceṣṭatām — tĕch prvků, které jsou činné (tznprāṇy a tak dále) — SB 10.85.6
dhamani-santatam — s vystouplými žilami — SB 10.80.23
eka-antatām — úrovnĕ výhradní oddanosti — SB 12.10.39
kaṭi-taṭam — horní část pasu — SB 10.6.22-23
nivartatām — zadrž — SB 4.8.32
patatām — těch, kdo spadnou — SB 4.9.10
patatām — sami klesající — SB 6.7.14
patatām — ze všech ptáků — SB 8.6.39
patatām — padající — SB 8.11.34
patatām — padajících — SB 10.15.29
santatam — rozšířený — SB 6.16.52
santatam — prostupující — SB 11.25.20
satatam — stále — Bg 3.19
satatam — dvacet čtyři hodin denně — Bg 18.57
śītatām — chlad — SB 2.10.23
śvetatām — čistou existenci — SB 11.15.18
tatam — prostoupeno — Bg 2.17
tatam — je prostoupeno — Bg 8.22, Bg 18.46
tatam — prostoupený — Bg 9.4, Bg 11.38
tatam — rozšíření — SB 3.7.24
tatam — všude — SB 3.9.31
tatam — expandovaný — SB 7.3.34
tatam — expandovaného — SB 7.9.34
tatam — otce — SB 9.4.1
tātam — otci — SB 1.18.32
tātam — za otce — SB 10.5.27
taṭam — břeh — SB 4.8.42
taṭam — na okrajích — SB 10.60.30
taṭam — území podél — SB 12.1.37
vartatām — kteří putujete — SB 10.82.30
vitatam — rozšířenou — SB 4.13.7
vitatam — expandovaného — SB 6.16.23
vitatam — expandovaná (v duchu hmotného požitku) — SB 6.16.52
vitatam — rozšířeného — SB 7.9.35
vitatam — rozšířené (jako předmĕt jejího hmotného požitku) — SB 11.7.9
vitatām — rozvedené — SB 11.21.40
yamunā-taṭam — ke břehu Yamuny — SB 10.16.17
yatatām — z těch, kteří takto usilují — Bg 7.3