Synonyms Index

abhitāpaḥ — zahřeje se — SB 5.10.22
anutāpaḥ — lítost — SB 6.2.24-25
aṣṭa-viṭapaḥ — osm větví (pět hrubohmotných prvků-země, voda, oheň, vzduch a éter-a také mysl, inteligence a ego) — SB 10.2.27
bhūtasantāpaḥ — Bhūtasantāpa — SB 8.10.19-24
jāta-anutāpāḥ — s výčitkami svĕdomí — SB 10.19.3
mahā-tapāḥ — velice mocný díky askezi — SB 4.1.36
mahā-tapāḥ — velice pokročilý ve vykonávání askeze — SB 6.7.34
mahā-tapāḥ — nejvznešenější osobnost — SB 6.7.38
na tapaḥ — ani askeze — SB 7.7.51-52
pañca-tapāḥ — pět zdrojů tepla — SB 4.23.6
parantapaḥ — jenž dokáže potrestat nepřátele — Bg 2.9
plāvita-uru-tāpaḥ — zaplaven velikou bolestí — SB 3.4.27
santāpaḥ — jehož náklonnost — SB 5.8.15
santāpaḥ — nářek — SB 6.14.41
su-mahā-tapāḥ — velmi pokročilý v askezi — SB 10.8.1
sutapāḥ — Sutapā — SB 9.12.12, SB 9.23.3-4
sva-tapaḥ — osobní pokání — SB 2.7.6
tapaḥ — a askeze — Bg 17.24, Bg 18.3, Bg 18.5, SB 6.9.51, SB 7.8.45
tapaḥ — zodpovědnost — SB 1.16.26-30
tapaḥ — planetární systém výše než Janas — SB 2.1.28
tapaḥ — planeta Tapoloka — SB 3.13.25
tapaḥ — planetární systém Tapoloka — SB 3.13.44
tapaḥ — v odříkání — SB 3.23.7
tapaḥ — praktikování askeze — SB 5.9.1-2
tapaḥ — askeze, jako je ovládání mysli, mystická yoga a meditace — SB 6.4.46
tapaḥ — díky askezi — SB 6.14.23, SB 10.64.15
tapaḥ — ty, kdo podstupují askezi — SB 7.2.10
tapaḥ — askeze (jako je držení půstu alespoň dva dny v měsíci, na Ekādaśī) — SB 7.11.8-12
tapaḥ — podstupující askezi — SB 8.7.20
tapaḥ — výsledek askeze — SB 9.6.45-46
tapaḥ — usměrňující zásady askeze — SB 9.6.54
tapaḥ — provádĕní askeze — SB 10.23.44
tapaḥ — v askezi — SB 10.51.52, SB 10.52.3, SB 12.8.11
tapaḥ — určenému k askezi — SB 10.84.38
tapaḥ — a podstupování askeze — SB 10.87.11
tapaḥ — tvrdá askeze — SB 10.90.27
tapaḥ — jejich odříkání — SB 11.4.11
tapaḥ — tvrdou askezí — SB 11.6.9
tapaḥ — své askeze — SB 11.17.41
tapaḥ — Tapas — SB 11.24.14
tapaḥ — přísné plnĕní svých předepsaných povinností — SB 11.25.5
tapaḥ — mimořádnou askezí — SB 11.28.39
tapaḥ — a askezi — SB 12.3.21
tapaḥ — předvádĕním askeze — SB 12.3.38
tāpāḥ — hmotné strasti — SB 3.25.23