Synonyms Index

tamasi — kvalita nevědomosti — Bg 14.13
tamasi — pod vlivem nevědomosti — Bg 14.15
tamasi — v temnotě — SB 3.29.5, SB 5.26.17, SB 6.15.18-19
tamasi — v temnotě iluze — SB 4.7.30
tamasi — v temné hmotné existenci — SB 4.28.27
tamasi — do temnot nevědomosti — SB 5.6.11
tamasi — v nevědomosti — SB 5.14.20, SB 6.2.35
tamasi — do pekelného života — SB 5.14.28
tamasi — do temnoty — SB 5.14.33, SB 6.7.14, SB 11.30.43, SB 12.9.16
tamasi — temnotě — SB 6.15.16
tamasi — do pekla — SB 7.1.17
tamasi — když tma — SB 9.14.27
tamasi — v temnotĕ — SB 10.89.49, SB 12.8.1
tamasi — temnotou — SB 11.4.19, SB 11.23.49
tamasi — do temnoty pekla — SB 11.8.7
tamasi — když vzrůstá kvalita nevĕdomosti — SB 11.25.19
tāmasī — na úrovni kvality nevědomosti — Bg 17.2
tāmasī — charakteru nevědomosti — Bg 18.32
tāmasī — patřící ke kvalitě nevědomosti — Bg 18.35
tāmasī — ve vztahu k temnotě — SB 5.25.1
tāmasī — pod vlivem kvality nevĕdomosti — SB 11.25.27
tamasi andhe — do nejtemnĕjší jámy — SB 11.26.3
tamasi apāre — v nevědomém hledání — SB 3.8.20
tāmasīm — ve vztahu ke kvalitě nevědomosti — SB 5.17.16