Synonyms Index

a-gṛha-sammatām — která není doma ctěná — SB 6.14.40
ā-kalpa-antam — až do konce věku — SB 5.19.9
ā-kalpa-antam — do konce stvoření — SB 5.23.3
ā-prītām — která byla nesmírnĕ šťastná — SB 10.62.26
abādhitam — nepopiratelné — SB 11.28.37
abda-śatam — po sto let podle počítání polobohů* — SB 7.9.34
abda-śatam — sto let — SB 12.2.28
abhajatām — neoddaný — SB 1.5.17
ābhātam — projevené — SB 10.82.46
ābhātam — projevuje — SB 10.84.25
ābhātam — zářivé — SB 12.9.25
abhavatām — zjevili se — SB 4.1.44
abhibhāṣitam — co bylo řečeno — SB 6.2.1
abhibhāṣitam — pokyn — SB 6.17.36
abhidyetām — objevil se — SB 3.26.55
abhihitam — vysvětlil — SB 2.6.33, SB 4.23.38
abhihitam — řečená — SB 4.8.18
abhihitam — popsal — SB 4.12.44
abhihitam — popsané — SB 4.12.52, SB 11.18.48
abhihitam — vyložil — SB 4.31.25, SB 6.19.26-28
abhihitam — popsaný — SB 8.16.58
abhihitam — informován — SB 9.6.9
abhihitam — pronesená slova — SB 10.4.14
abhihitam — naznačené — SB 10.22.20
abhihitam — řečeno — SB 10.75.40
abhihitam — vyprávĕné — SB 12.6.1
abhijitam — vítězný — SB 3.18.2
abhilumpatām — kteří rabovali — SB 4.14.38
abhimanyu-sutam — syn Abhimanyua — SB 1.4.9
abhimatam — touhy — SB 4.8.59-60
abhimatam — vytoužené — SB 7.9.52
abhimatam — přijímaného — SB 8.7.20
abhimatam — sympatického — SB 10.58.36
abhipālayantam — pasoucí — CC Ādi 5.22
abhipaśyatām — dokonale vidí — SB 4.6.46
abhipatantam — padajícího — SB 2.7.14
abhipretam — touha mysli — SB 1.7.1
abhipretam — přání mysli — SB 1.12.33
abhipretam — záměr — SB 3.9.27-28
abhīpsatām — tužeb — SB 2.8.14
abhīpsatām — těch, kdo si přejí — SB 4.24.53
abhīpsatām — pro ty, kdo si skutečně přejí — SB 6.2.12
abhīpsatām — kteří mají za cíl — SB 11.22.9
abhīpsitam — touží — SB 4.24.17
abhīpsitam — žádoucí — SB 9.6.41-42
abhīpsitām — vytouženou — SB 11.27.49
abhirakṣitam — dokonale chráněná — Bg 1.10
abhirakṣitam — pečlivě chráněná — Bg 1.10
abhirutam — rozléhá se — SB 4.6.12
abhisaṁstutām — oslavované — SB 10.83.36