Synonyms Index

ki nāma tāhāra — jak se jmenuje — CC Madhya 21.60
tāhāra — jejich — CC Ādi 2.38, CC Madhya 17.231, CC Madhya 23.94
tāhāra — té — CC Ādi 2.64, CC Ādi 2.101, CC Ādi 2.102
tāhāra — tohoto — CC Ādi 3.9, CC Madhya 21.101
tāhāra — jemu — CC Ādi 4.21-22
tāhāra — ze všech — CC Ādi 5.16
tāhāra — její — CC Ādi 6.117, CC Antya 3.16, CC Ādi 17.161
tāhāra — jich všech — CC Ādi 8.45
tāhāra — Jeho — CC Ādi 12.95, CC Madhya 4.26, CC Madhya 9.36
tāhāra — tohoto přání — CC Antya 5.150
tāhāra — této (podoby) — CC Ādi 17.280
tāhāra — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi — CC Madhya 7.50
tāhāra — tohoto vztahu — CC Madhya 16.67
tāhāra — duchovního svĕta — CC Madhya 20.257
tāhāra — Goloky a Gokuly dhāmů — CC Madhya 20.396
tāhāra — k Parameśvarovi — CC Antya 12.59
tāhāra — za tím účelem — CC Antya 15.72
tāhārā — oni — CC Antya 9.147
tāhāra bāhire — vnĕ této záře — CC Ādi 5.51
tāhāra cākarī — službu Subuddhimu Rāyovi — CC Madhya 25.187
tāhāra darśane — spatřením takového zmocnĕného oddaného — CC Antya 2.14
tāhāra gaṇana — jejich výčet — CC Madhya 21.20
tāhāra hetu — příčinu tohoto osvobození — CC Antya 3.51
tāhāra kathā — jejich příbĕh — CC Antya 18.102
tāhāra lāgiyā — z toho důvodu — CC Antya 12.132
tāhāra lakṣaṇa — charakteristiky této knihy — CC Madhya 1.40
tāhāra lakṣaṇa śuna — poslouchejte, jaké jsou toho příznaky — CC Antya 20.20
tāhāra māthāte — na jeho hlavu — CC Antya 18.61
tāhāra pitā — jeho otec — CC Antya 9.71
tāhāra prīti — jeho náklonnost — CC Antya 3.5
tāhāra saṅge — s ním — CC Antya 3.118
tāhāra ṭhāñi — od nĕho — CC Antya 9.47
tāhāra uddeśe — pro nĕho — CC Madhya 9.228
tāhāra upara — na ní — CC Madhya 13.168
tāhāra upara — na ni — CC Madhya 16.196
tāhāra upara — nad tím — CC Madhya 21.105
tāhāra upare — jemu — CC Madhya 15.292
tāhāra vadana — jeho tvář — CC Antya 2.117
tāhāra viśeṣa — zvláštĕ o tomto tématu — CC Antya 1.183