Synonyms Index

aṣṭādaśa-adhyāya — osmnáct kapitol — CC Madhya 9.94
aṣṭādaśa-akṣara-mantre — hymnem složeným z osmnácti slabik — CC Ādi 5.221
aṣṭādaśa mātā — osmnáct matek — CC Madhya 15.240
aṣṭādaśa paricchede — v osmnácté kapitole — CC Antya 20.134
aṣṭādaśa-sāhasraḥ — mající 18 000 veršů — CC Madhya 25.144
aṣṭādaśa-varṣa — osmnáct let — CC Madhya 1.22
aṣṭādaśa-yojana-sahasram — osmnáct tisíc yojanů — SB 5.16.27
aṣṭādaśe — v osmnácté kapitole — CC Madhya 25.256
atāḍayat — udeřil — SB 8.11.14, SB 10.67.17
atāḍayat — zasáhl — SB 10.59.9, SB 10.76.19
atāḍayat — udeřil Ho — SB 10.78.7
atāḍayat — kopl — SB 10.89.9
daṇḍa-tāḍana — bitý pruty — SB 5.26.8
daṇḍera tāḍana — tlučení holemi — CC Madhya 14.211
ei saptadaśa — tĕchto sedmnáct — CC Ādi 17.328
kara-tāḍanaiḥ — s tleskáním — SB 10.12.24
karaye tāḍana — trestá — CC Antya 9.16
marma-tāḍanāḥ — která zraňují srdce — SB 8.11.9
muktādāma — z perel — SB 7.4.9-12
pātaḍā-parvate — do hornaté oblasti zvané Pátada — CC Madhya 20.16
samatāḍayat — vší silou kopl — SB 10.51.10
saptadaśa — sedmnácti — SB 10.57.13
saptadaśa — sedmnáct — SB 11.22.3
saptadaśaḥ — sedmnáctá složka — SB 6.1.50
saptadaśaḥ — za sedmnáctý — SB 11.22.22
saptadaśake — z hlediska sedmnácti prvků — SB 11.22.22
saptadaśe — v sedmnácté inkarnaci — SB 1.3.21
saptadaśe — v sedmnácté kapitole — CC Ādi 17.327, CC Madhya 25.256, CC Antya 20.131
śeṣa aṣṭādaśa vatsara — zbývajících osmnáct let — CC Madhya 25.241
śivānandere tāḍana — pokárání Śivānandy Seny — CC Antya 20.120
tadā — tehdy — Bg 1.2, Bg 2.52, Bg 2.53, Bg 2.55, Bg 4.7, Bg 6.4, Bg 6.18, Bg 11.13, Bg 13.31, Bg 14.11, Bg 14.14, SB 1.5.27, SB 1.7.15, SB 1.10.36, SB 1.12.7, SB 1.14.2, SB 1.15.36, SB 1.15.50, SB 1.16.36, SB 1.17.38, SB 1.18.6, SB 1.18.45, SB 2.9.3, SB 3.5.24, SB 3.6.2, SB 3.7.13, SB 3.8.10, SB 3.8.13, SB 3.12.33, SB 3.12.52, SB 3.12.55, SB 3.14.41, SB 3.16.34, SB 3.19.4, SB 3.19.10, SB 3.19.23, SB 3.20.49, SB 3.21.52-54, SB 3.23.35, SB 3.23.49, SB 3.24.7, SB 3.25.17, SB 3.26.63, SB 3.26.63, SB 3.26.64, SB 3.26.64, SB 3.26.65, SB 3.26.65, SB 3.26.70, SB 3.27.15, SB 3.30.19, SB 3.31.45-46, SB 3.32.25, SB 3.33.27, SB 4.5.5, SB 4.5.25, SB 4.7.6, SB 4.7.10, SB 4.7.19, SB 4.9.5, SB 4.9.50, SB 4.10.13, SB 4.10.14, SB 4.10.21, SB 4.11.30, SB 4.12.30, SB 4.12.31, SB 4.13.8-9, SB 4.13.19-20, SB 4.14.37, SB 4.16.23, SB 4.17.17, SB 4.21.20, SB 4.29.26-27, SB 4.29.72, SB 4.30.47, SB 5.1.30, SB 5.5.9, SB 5.8.2, SB 5.10.2, SB 5.14.12, SB 5.14.14, SB 5.18.13, SB 5.21.4, SB 5.21.4, SB 5.21.5, SB 5.22.13, SB 6.12.34, SB 6.14.47, SB 6.14.52, SB 6.15.20, SB 6.16.12, SB 6.16.40, SB 6.16.55, SB 7.5.25, SB 7.7.36, SB 7.8.15, SB 7.8.24, SB 7.8.26, SB 7.8.36, SB 7.10.15-17, SB 7.10.61, SB 7.10.62, SB 8.3.5, SB 8.7.8, SB 8.10.38, SB 8.11.31, SB 8.13.22, SB 8.13.31, SB 8.13.35, SB 8.16.1, SB 8.20.17, SB 8.20.19, SB 8.23.22-23, SB 8.24.33, SB 9.8.9-10, SB 9.18.29, SB 9.19.15, SB 9.22.16-17, SB 9.24.33, SB 9.24.56, SB 10.3.11, SB 10.3.32, SB 10.4.18, SB 10.11.52, SB 10.12.15, SB 10.12.16, SB 10.12.29, CC Ādi 3.22, CC Antya 4.194, CC Madhya 2.36, CC Madhya 17.216, CC Madhya 19.209, CC Madhya 22.46, CC Madhya 22.84, CC Madhya 22.103, CC Madhya 24.160, SB 10.16.27, SB 10.17.18, SB 10.17.21, SB 10.19.3, SB 10.21.15, SB 10.25.1, SB 10.27.25, SB 10.29.2, SB 10.30.36, SB 10.38.21, SB 10.42.8, SB 10.43.18, SB 10.44.38, SB 10.47.43, SB 10.48.23, SB 10.58.9, SB 10.59.9, SB 10.75.7, SB 10.75.33, SB 10.81.40, SB 10.84.50, SB 11.5.22, SB 11.5.25, SB 11.9.2, SB 11.9.13, SB 11.13.19, SB 11.13.21, SB 11.16.8, SB 11.25.13, SB 11.25.14, SB 11.29.34, SB 11.29.35, SB 12.2.29, SB 12.2.31, SB 12.2.33, SB 12.2.34, SB 12.8.28
tadā — v tu chvíli — Bg 1.20
tadā — toho času — SB 1.2.19, SB 1.6.10
tadā — až tehdy — SB 1.7.16
tadā — -tehdy — SB 1.9.2, SB 1.9.30
tadā — to vše — SB 2.5.33
tadā — tím — SB 4.8.39
tadā — tehdy (když byl Gajendra vysvobozen) — SB 8.4.1
tadā — v tu dobu — SB 8.18.4
tadā — tehdy (po uplynutí dvanácti tisíc nebeských let) — SB 10.3.37-38
tadā — tak — CC Madhya 1.203
tadā — v tomto vĕku — SB 11.5.28
tadā — tehdy bude — SB 11.10.32
tadā — pak — SB 11.31.10
tadā — potom (ve vĕku Tretā) — SB 12.3.21
tadā eva — právě v tu chvíli — SB 3.15.37