Synonyms Index

ajā- svāmī — chovatel jiné kozy — SB 9.19.10
jagatera svāmī — Pán hmotného svĕta — CC Ādi 5.112
kṣīra-udaka-svāmī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu — CC Madhya 21.39
mathurāra svāmī — vůdčích osobností v Mathuře — CC Antya 13.36
śrīdhara-svāmī — velký komentátor Śrīdhara Svāmī — CC Madhya 24.101
śrīdhara-svāmī — velkého komentátora Śrīmad-Bhāgavatamu — CC Antya 7.132
śrīdhara-svāmī — Śrīdhara Svāmīho — CC Antya 7.132, CC Antya 7.133, CC Antya 7.133
svāmī — pán — SB 7.10.5, SB 10.64.17
svāmī — skutečný pán — SB 7.10.6
svāmī — Nejvyšší Pán — CC Madhya 20.282
svāmī — vládce — CC Madhya 20.295
svāmī — Śrīdhara Svāmīho — CC Antya 7.114
svāmī — manžela — CC Antya 7.115
svāmī — majitel — SB 10.64.21
svāmi — manželovo — CC Antya 7.106
svāmibhiḥ vā — nebo manželem či příbuznými oné ženy — SB 5.14.22
svāmin — ó můj Pane — CC Madhya 22.42, CC Madhya 24.219, SB 11.14.2
svāmīnā — vládcem — SB 10.56.22
svāminaḥ — manželovi — SB 6.14.41
svāminaḥ — pána — SB 7.11.15
svāminaḥ — zamĕstnavatele — SB 11.26.20
svāminam — pán či vlastník — SB 9.11.26
svāminam — svého nynějšího manžela, nebo k dřívějšímu ochránci — SB 9.19.8
svāminam — svého pána — SB 12.1.2
svāmine — svému pánovi — SB 10.66.10
svāmini — pánovi — SB 1.18.33
svāmini — od pána — SB 7.10.5
svāmini — pánovi, který ho zaopatřuje — SB 7.11.24
svāmīra — Śrīdhara Svāmīho — CC Antya 7.113
viśvāmitra-adhvare — v obětní aréně velkého mudrce Viśvāmitry — SB 9.10.5
viśvāmitra-ātmajā — dcera Viśvāmitry — SB 9.20.13
viśvāmitra-vasiṣṭhayoḥ — mezi Viśvāmitrou a Vasiṣṭhou — SB 9.7.7
viśvāmitraḥ — Viśvāmitra — SB 8.13.5
viśvāmitraḥ — velký mudrc a mystik Viśvāmitra — SB 9.7.22
viśvāmitraḥ — velký mudrc Viśvāmitra — SB 9.7.24, SB 9.16.35
viśvāmitraḥ asitaḥ kaṇvaḥ — mudrci Viśvāmitra, Asita a Kaṇva — SB 11.1.12
viśvāmitraḥ makhāpetaḥ — Viśvāmitra a Makhāpeta — SB 12.11.44
viśvāmitraḥ śatānandaḥ — Viśvāmitra a Śatānanda — SB 10.84.5
viśvāmitraḥ vāmadevaḥ — Viśvāmitra a Vāmadeva — SB 10.74.9
viśvāmitraiḥ — podle synů Viśvāmitry — SB 9.16.37
viśvāmitrasya — Viśvāmitry — SB 9.16.29