Synonyms Index

aiśvarya-svabhāva — majestát a vlastnosti — CC Antya 5.83
āścarya svabhāva — úžasné vlastnosti — CC Antya 9.115
bhakta-svabhāva — vlastnost čistého oddaného — CC Antya 3.213
bhakta-svabhāva — přirozenost oddaného — CC Antya 4.130
bhavat-svabhāvānām — kteří získali Tvé vlastnosti — SB 5.3.11
bhāvera svabhāva — vlastnosti emotivní lásky — CC Antya 1.147
dakṣiṇa-svabhāva — pokorné povahy — CC Antya 7.144
iṅhāra svabhāva — jeho vlastnosti — CC Antya 8.82
īśvara-svabhāva — vlastnost Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Antya 2.6, CC Antya 1.107
īśvara-svabhāva — typická vlastnost Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Antya 3.91
īśvara-svabhāva — vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Madhya 18.119
īśvara-svabhāva — přirozená vlastnost Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Antya 7.122
jīvera svabhāva — původní vlastnost všech živých bytostí — CC Madhya 24.201
kalpataru-svabhāvaḥ — mající vlastnosti stromu přání — SB 8.23.8
karuṇa svabhāva — milostivé jednání — CC Madhya 18.42
kṛṣṇa-svabhāva — vlastnost Kṛṣṇy — CC Antya 3.213
nārada-svabhāva — povaha Nārady — CC Madhya 14.216
ninduka-svabhāva — pomlouvačné povahy — CC Antya 8.72
pāmara-svabhāva — přirozenĕ hříšný — CC Antya 4.75
para-svabhāva-karmāṇi — vlastnosti nebo činnosti druhých — CC Antya 8.78
prabhura svabhāva — vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Madhya 25.8
premera svabhāva — povaha lásky k Bohu — CC Antya 20.28
prīti-svabhāva-ātmā — jehož srdce je přirozeně vždy plné lásky — SB 3.21.12
purīra svabhāva — charakter Rāmacandry Purīho — CC Antya 8.73
sādhu-svabhāva — vlastnost svatých osob — CC Antya 3.237
śāntera svabhāva — charakteristika śānta-rasy — CC Madhya 19.218
śīla-svabhāvataḥ — osobní charakter — SB 3.7.29
svabhāva — z jejich vlastní povahy — Bg 18.41
svabhāva — duchovní povahy — SB 9.8.23
svabhāva — přirozený instinkt — SB 10.8.37-39
svabhāva — vlastní povaha — SB 10.13.53
svabhāva — povah — CC Ādi 4.79
svabhāva — charakteristiku — CC Ādi 5.179
svabhāva — povahy — CC Ādi 7.11, CC Madhya 5.136
svabhāva — rysy — CC Ādi 10.59
svabhāva — přirozenost — CC Ādi 17.196, CC Madhya 24.12
svabhāva — původní podobu — CC Ādi 17.292
svabhāva — přirozené — CC Madhya 4.186
svabhāva — přirozený sklon — CC Madhya 8.207
svabhāva — činnost — CC Madhya 9.28
svabhāva — rys — CC Madhya 11.136
svabhāva — přirozená emoce — CC Madhya 13.172
svabhāva — jak je zvykem — CC Antya 8.38
svabhāva — charakteristika — CC Antya 17.57
svabhāva — charakter — CC Antya 20.43
svabhāva — podle jejich podmínĕné povahy — SB 10.24.15
svabhāva — své podmínĕné povahy — SB 10.24.16
svabhāva — v postavení odpovídajícím jeho podmínĕné povaze — SB 10.24.18