Synonyms Index

abhimanyu-sutaḥ — syn Abhimanyua — SB 1.17.45
ācārya-sutaḥ — syn Śukrācāryi — SB 7.8.2
acyuta-mitra-sūtaḥ — Arjuna, jehož vede neomylný Pán jako přítel a vozataj — SB 1.7.17
āgnīdhra-sutāḥ — synové Mahārāje Āgnīdhry — SB 5.2.21
ajamīḍha-sutaḥ — byl synem Ajamīḍhy — SB 9.22.4-5
anamitra-sutaḥ — syn Anamitry — SB 9.24.13
aṅgiraḥ-sutaḥ — syn Aṅgiry — SB 9.2.26
añjana-sutaḥ — jehož matkou byla Añjanā — SB 1.3.24
bhagīrathaḥ tasya sutaḥ — jeho syn Bhagīratha — SB 9.9.2
brahma-ṛṣi-sutaḥ — Jaḍa Bharata, syn vysoce vzdělaného brāhmaṇy — SB 5.13.24
brahma-sutāḥ — synové Brahmy — SB 4.8.1
brahma-sutāḥ — přímí synové Brahmy — SB 5.5.21-22
brahma-sutaḥ — Aṅgirā Ṛṣi, syn Pána Brahmy — SB 6.14.29
brahma-sutaḥ — syn Pána Brahmy — SB 6.15.17
bṛhadratha-sutaḥ — syn Bṛhadrathy (Jarāsandha) — SB 10.72.16
carṣaṇayaḥ sutāḥ — mnoho synů, kteří byli velkými učenci — SB 6.6.42
daitya-sutāḥ — synové démonů (Prahlādovi spolužáci) — SB 7.8.1
damaghoṣa-sutaḥ — Śiśupāla, syn Damaghoṣi — SB 7.1.18
damaghoṣa-sutaḥ — Damaghoṣův syn (Śiśupāla) — SB 10.74.30
devakī-sutaḥ — Kṛṣṇa, syn Devakī — SB 10.22.21, SB 10.33.6, SB 10.41.37, SB 10.45.20
devarāta-sutaḥ — syn Devarāty (Yājñavalkya) — SB 12.6.65
dharma-sutaḥ — syn — SB 1.7.49
dharma-sutaḥ — syn Dharmy (Yamarāje) — SB 1.8.47
dharma-sutaḥ — -syn Dharmarāje — SB 1.9.15
dharma-sutaḥ — syn Dharmarāje — SB 5.18.1
dharma-sutaḥ — Yamarājův syn (Yudhiṣṭhira) — SB 10.75.35
dvaipāyana-sutaḥ — syn Dvaipāyany — SB 3.7.1
dvaipāyana-sutaḥ — syn Vyāsadeva — SB 8.5.14
gāndinī-sutaḥ — syn Gāndinī, Akrūra — SB 10.41.6
gāndinī-sutaḥ — Akrūra, syn Gāndinī — SB 10.49.3
ghṛtapṛṣṭha-sutāḥ — Ghṛtapṛṣṭhovi synové — SB 5.20.21
gopāla-sutāḥ — pasáčkové — SB 10.11.52
gopikā-sutaḥ — Kṛṣṇa, syn matky Yaśody (jako syn Vasudevy je Kṛṣṇa zván Vāsudeva a jako syn matky Yaśody je zván Kṛṣṇa) — SB 10.9.21
gopikā-sutaḥ — syn matky Yaśody — CC Madhya 8.227, CC Madhya 9.132, CC Madhya 24.86, CC Antya 7.27
haihaya-sutaḥ — stal se synem Haihayi — SB 9.23.22
jāmbavatī-sutaḥ — syn Jāmbavatī — SB 1.11.16-17, SB 1.14.31, SB 10.68.1
jarā-sutaḥ — syn Jary — SB 10.50.20, SB 10.50.47
kardama-sutāḥ — dcery Kardamy — SB 4.1.12
kṛtadhvaja-sutaḥ — Kṛtadhvajův syn — SB 9.13.20-21
kṛtavarma-sutaḥ — syn Krtavarmy — SB 10.61.24
kṣetra-prasūtāḥ — stali se dětmi Rathītary a patřili k jeho rodině (jelikož se narodili z lůna jeho manželky) — SB 9.6.3
mahānandi-sutaḥ — Mahānandiho syn — SB 12.1.8
marut-sutaḥ — Hanumān, syn boha větru — SB 9.10.42-43
me sutaḥ — je můj syn — SB 10.8.42
mitrā-sutaḥ — syn Mitry — SB 3.4.36
mṛgī-sutaḥ — syn lanĕ — SB 11.8.18
mṛta-hariṇī-sutaḥ — potomek mrtvé laně — SB 5.8.16
nanda-sutaḥ — syn krále Nandy — SB 10.22.5
nārāyaṇa-sutaḥ — syn Pána Nārāyaṇa — SB 10.55.12