Synonyms Index

abhimanyu-sutaḥ — syn Abhimanyua — SB 1.17.45
abhimanyu-sutam — syn Abhimanyua — SB 1.4.9
ācārya-sutaḥ — syn Śukrācāryi — SB 7.8.2
ācārya-sutām — na Śukrācāryovu dceru — SB 9.18.17
acyuta-mitra-sūtaḥ — Arjuna, jehož vede neomylný Pán jako přítel a vozataj — SB 1.7.17
aditeḥ sutān — syny Aditi — SB 2.3.2-7
āgnīdhra-sutāḥ — synové Mahārāje Āgnīdhry — SB 5.2.21
ajamīḍha-sutaḥ — byl synem Ajamīḍhy — SB 9.22.4-5
anamitra-sutaḥ — syn Anamitry — SB 9.24.13
aṅgiraḥ-pravara-sutam — syna brāhmaṇy pocházejícího z Aṅgirova rodu — SB 5.9.13
aṅgiraḥ-sutaḥ — syn Aṅgiry — SB 9.2.26
añjana-sutaḥ — jehož matkou byla Añjanā — SB 1.3.24
asūta — počal — SB 4.1.14
asūta — počala — SB 4.1.34
asūta — zplozeni — SB 4.8.2
asūta — vytvořil — CC Madhya 20.274
bali-sutaiḥ — s Baliho syny — SB 8.10.30-31
bhagīrathaḥ tasya sutaḥ — jeho syn Bhagīratha — SB 9.9.2
bhīṣmaka-sutām — dcerou krále Bhīṣmaky — SB 10.52.17
bhīṣmaka-sutām — dceru Bhīṣmaky — SB 10.52.18
bhīṣmaka-sutām — Bhīṣmakovu dceru — SB 10.54.53
bhoḥ sūta — ó sūto — SB 4.15.22
brahma-prasūtānām — původnĕ zrozených z Brahmy — SB 12.7.16
brahma-ṛṣi-sutaḥ — Jaḍa Bharata, syn vysoce vzdělaného brāhmaṇy — SB 5.13.24
brahma-ṛṣi-sutasya — syna brāhmaṇy s rozvinutým duchovním vědomím — SB 5.9.17
brahma-sutāḥ — synové Brahmy — SB 4.8.1
brahma-sutāḥ — přímí synové Brahmy — SB 5.5.21-22
brahma-sutaḥ — Aṅgirā Ṛṣi, syn Pána Brahmy — SB 6.14.29
brahma-sutaḥ — syn Pána Brahmy — SB 6.15.17
brahma-sutam — syna Brahmy — SB 10.89.2
bṛhadratha-sutaḥ — syn Bṛhadrathy (Jarāsandha) — SB 10.72.16
carṣaṇayaḥ sutāḥ — mnoho synů, kteří byli velkými učenci — SB 6.6.42
daitya-sutāḥ — synové démonů (Prahlādovi spolužáci) — SB 7.8.1
daitya-sutaiḥ — syny démonů — SB 7.7.1
damaghoṣa-suta — Śiśupāla, syn Damaghoṣi — SB 10.52.40
damaghoṣa-suta-ādīnām — syna Damaghoṣi (Śiśupāly) a dalších — SB 7.10.41
damaghoṣa-sutaḥ — Śiśupāla, syn Damaghoṣi — SB 7.1.18
damaghoṣa-sutaḥ — Damaghoṣův syn (Śiśupāla) — SB 10.74.30
dāra-sutān — manželky a dětí, toho nejhonosnějšího rodinného života — SB 5.14.43
dāra-sutān — ženy a dĕtí — CC Antya 6.137, CC Madhya 23.25
devakī-suta — syna Devakī — SB 10.21.10
devakī-sutaḥ — Kṛṣṇa, syn Devakī — SB 10.22.21, SB 10.33.6, SB 10.41.37, SB 10.45.20
devakī-sutam — za syna Devakī — SB 10.8.7
devakī-sutam — Kṛṣṇu, syna Devakī — SB 10.39.25
devarāta-sutaḥ — syn Devarāty (Yājñavalkya) — SB 12.6.65
dharma-suta-ādibhiḥ — Yudhiṣṭhirou (synem Dharmy) a ostatními — SB 10.89.65
dharma-sutaḥ — syn — SB 1.7.49
dharma-sutaḥ — syn Dharmy (Yamarāje) — SB 1.8.47