Synonyms Index

ajasra-sukhaḥ — jehož štĕstí nemůže nic překazit — SB 10.14.23
āmāra sukha — Moje štĕstí — CC Madhya 17.9
antaḥ-sukhaḥ — šťastný ve svém nitru — Bg 5.24
āpanāra sukha-duḥkhe — pro svoje štĕstí a neštĕstí — CC Antya 9.75
asukha — nelibost — SB 10.73.32
asukha-arṇavāt — ani oceánu neštěstí — SB 8.20.5
asukha-udarkam — jehož výsledkem je jen čím dál více neštěstí — SB 5.14.15
asukham — plnou utrpení — Bg 9.33
asukham — bez štěstí — SB 3.25.16
asukham — ale vede to jen k neštěstí — SB 8.24.47
asukham — neštĕstí — SB 10.87.39
ātma-sukha — štĕstí vlastního já — CC Ādi 4.167-169
ātma-sukha-duḥkhe — o vlastní štĕstí či neštĕstí — CC Ādi 4.174
ātma-sukham — štĕstí duše — SB 12.8.46
ātma-sukhāya — kvůli osobnímu uspokojení, plynoucímu z takových zábav — SB 7.9.13
baḍa sukha — velké štĕstí — CC Antya 4.199
baḍa sukha pāila — mĕli velkou radost — CC Madhya 16.39
bahu sukha — mnoho radosti — CC Madhya 9.357
bhakti-sukha — transcendentální blažeností získanou z oddané služby — CC Antya 3.196
bhakti-sukha-śriyām — ti, jejichž jediným bohatstvím je štĕstí z oddané služby — CC Madhya 23.98
brahma-sukha-anubhūtyā — s Kṛṣṇou, jenž dává brahma-sukha (Kṛṣṇa je Parabrahman a je zdrojem své osobní záře) — SB 10.12.7-11
brahma-sukha-spṛṣṭam — nacházející se na transcendentální úrovni věčné blaženosti — SB 7.15.35
dāsya-sukha — štĕstí z toho, že je služebnice — CC Ādi 6.46
deha-sukha — tĕlesné štĕstí — CC Ādi 4.167-169
duḥkha-sukha — neštĕstí a štĕstí — CC Madhya 3.185
duḥkha sukha — neštĕstí nebo štĕstí — CC Madhya 7.34
duḥkha-sukhayoḥ — štĕstí a neštĕstí — SB 11.10.17
gaura-sukha-dāna-hetu — za účelem potĕšit Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua — CC Antya 6.9
grāmya-sukha-icchayā — touhou po hmotném štěstí — SB 4.2.22
gṛhamedhi-sukham — všechny druhy hmotného štěstí založeného na připoutanosti k rodině, společnosti, přátelství atd — SB 7.9.45
indra-sukha — hmotné štĕstí krále nebes Indry — CC Antya 6.134
kaivalya-nirvāṇa-sukha — osvobození a transcendentální blaženosti — SB 7.15.76
kāma-sukha — smyslového požitku — SB 4.29.54
kānta-sevā-sukha-pūra — služba Pánu je domovem štĕstí — CC Antya 20.60
koṭī-brahma-sukha — transcendentální blaženost ze splynutí s Absolutním znásobená deseti milióny — CC Ādi 6.44
koṭi-sukha — desetmiliónkrát více štĕstí — CC Madhya 8.213
koṭi-sukha-poṣa — miliónkrát vĕtší radost — CC Antya 10.8
kṛṣṇa-sukha — štĕstí s Pánem Kṛṣṇou — CC Ādi 4.43
kṛṣṇa-sukha — pro potĕšení Pána Kṛṣṇy — CC Ādi 4.166
kṛṣṇa-sukha — štĕstí Pána Kṛṣṇy — CC Ādi 4.172, CC Ādi 4.195
kṛṣṇa-sukha-abdhi — oceánu Kṛṣṇova štĕstí — CC Madhya 14.169
kṛṣṇa-sukha-hetu — pro Kṛṣṇovo potĕšení — CC Ādi 4.167-169
kṛṣṇa-sukha-hetu — pro potĕšení Pána Kṛṣṇy — CC Ādi 4.174
kṛṣṇa-sukha-hetu — pro potĕšení Kṛṣṇy — CC Ādi 4.175
kṛṣṇa-sukha-nimitta — uspokojit Kṛṣṇu — CC Madhya 24.25
kṛṣṇera sukha — Kṛṣṇovo štĕstí — CC Antya 20.59
mahā-sukha — velkou radost — CC Antya 4.186, CC Antya 10.18
mahā-sukha — velké štĕstí — CC Madhya 3.152, CC Madhya 9.249, CC Antya 11.51, CC Antya 20.52
mahā-sukha — transcendentální štĕstí — CC Madhya 4.144
mahā-sukha — velká radost — CC Madhya 19.132, CC Antya 1.105