Synonyms Index

bhikṣukaḥ — zbožný žebravý mnich — SB 11.8.12
danda-śūkaḥ — Dandaśūka — SB 5.26.7
dandaśūkāḥ — štíři — SB 4.18.22
dandaśūkāḥ — hadi — SB 5.26.33, SB 5.26.33
dandaśūkāḥ — jiná jedovatá zvířata a hmyz — SB 8.10.47
dandaśūkāḥ ca — a tvorové, jejichž kousnutí je jedovaté — SB 8.7.46
niṣevaṇa-utsukaḥ — chtějící sloužit — SB 3.4.15
parama-utsukāḥ — velmi dychtiví — SB 11.31.3
śāliśūkaḥ — Śāliśūka — SB 12.1.13
samutsukāḥ — krajnĕ dychtivé — SB 10.29.5
śrī-śukaḥ — Śrī Śukadeva Gosvāmī — SB 5.2.1
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl — SB 2.1.1, SB 2.2.1, SB 2.3.1, SB 2.4.12, SB 2.9.1, SB 2.9.38, SB 2.10.1, SB 3.1.1, SB 3.1.6, SB 3.4.27, SB 3.4.29, SB 3.5.17, SB 3.7.1, SB 3.7.8, SB 3.7.42, SB 3.13.1, SB 3.13.5, SB 3.14.1, SB 4.31.26, SB 4.31.30, SB 5.1.20, SB 5.3.19, SB 5.4.1, SB 5.8.1, SB 5.13.24, SB 5.17.1, SB 5.23.1, SB 6.1.37, SB 6.2.20, SB 6.4.35-39, SB 6.5.1, SB 6.5.10, SB 6.5.44, SB 6.8.41, SB 6.9.1, SB 6.9.46, SB 6.11.1, SB 6.12.23, SB 6.13.1, SB 6.13.4, SB 6.13.6, SB 6.13.10, SB 6.14.27, SB 6.14.59, SB 6.15.9, SB 6.16.26, SB 6.17.9, SB 6.17.16, SB 6.17.25, SB 6.17.36, SB 6.18.1, SB 6.18.23, SB 6.19.2-3, SB 7.11.1, SB 7.15.78, SB 8.1.17, SB 8.2.1, SB 8.4.1, SB 8.4.11-12, SB 8.4.26, SB 8.5.1, SB 8.5.24, SB 8.6.26, SB 8.7.41, SB 8.8.1, SB 8.9.1, SB 8.9.11, SB 8.10.1, SB 8.11.10, SB 8.11.45, SB 8.12.14, SB 8.12.17, SB 8.12.45, SB 8.13.1, SB 8.15.3, SB 8.16.1, SB 8.17.1, SB 8.17.21, SB 8.19.1, SB 8.20.14, SB 8.21.1, SB 8.21.25, SB 8.22.1, SB 8.22.12, SB 8.23.11-12, SB 8.23.18, SB 8.24.5, SB 8.24.31, SB 9.1.7, SB 9.2.1, SB 9.3.1, SB 9.4.1, SB 9.4.15-16, SB 9.5.1, SB 9.5.12, SB 9.5.22, SB 9.6.1, SB 9.7.1, SB 9.8.1, SB 9.16.1, SB 9.18.6-7, SB 9.19.1, SB 10.1.15, SB 10.1.26, SB 10.1.46, SB 10.1.55, SB 10.3.23, SB 10.3.46, SB 10.4.1, SB 10.4.28, SB 10.4.43, SB 10.5.1-2, SB 10.5.32, SB 10.6.1, SB 10.6.30, SB 10.8.1, SB 10.8.11, SB 10.8.20, SB 10.9.1-2, SB 10.10.43, SB 10.11.1, SB 10.11.21, SB 10.14.41, SB 10.21.1, SB 10.22.1, SB 10.22.28, SB 10.23.2, SB 10.23.34, SB 10.24.1, SB 10.24.31, SB 10.25.1, SB 10.25.8, SB 10.26.1, SB 10.27.1, SB 10.27.14, SB 10.27.23, SB 10.28.9, SB 10.30.40, SB 10.32.1, SB 10.33.1, SB 10.33.29, SB 11.5.51, SB 11.6.1, SB 11.7.13, SB 11.17.8, SB 11.29.7, SB 11.29.35, SB 11.29.45, SB 12.3.1, SB 12.3.18, SB 12.4.1, SB 12.5.1
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva řekl — SB 3.2.1, SB 10.86.13, SB 11.6.39
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śuka Gosvāmī řekl — SB 3.4.23
śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pokračoval — SB 5.9.1-2, SB 5.10.1, SB 5.10.14, SB 6.4.54
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval — SB 5.15.1, SB 5.19.1, SB 5.19.29-30, SB 10.10.39
śrī-śukaḥ uvāca — Śrīla Śukadeva Gosvāmī řekl — SB 6.1.7
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī (na žádost Mahārāje Parīkṣita) hovořil dále — SB 10.7.4
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī odpověděl — SB 10.10.2-3
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī hovořil dále — SB 10.10.23
śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śuka pravil — SB 10.72.12, SB 10.88.3, SB 11.1.1, SB 11.2.1
śrī śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl — SB 10.24.12, SB 12.1.2
śṛī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil — SB 10.47.64
śukaḥ — Śrī Śukadeva Gosvāmī — SB 1.4.2, SB 1.12.3
śukaḥ — Śuka Gosvāmī — SB 9.1.6
śukaḥ — Śukadeva Gosvāmī — CC Madhya 24.313, SB 12.11.28
tat-sevana-utsukāḥ — vždy dychtiví sloužit Pánu — SB 4.19.6
utsukāḥ — velice dychtící — SB 1.11.19
utsukāḥ — dychtící — SB 10.23.18
utsukāḥ — dychtivé — SB 10.41.24, SB 10.47.2
utsukāḥ — nadšenĕ — SB 10.64.4
utsukāḥ — velmi dychtiví — SB 11.5.6
utsukaḥ — dychtivý — SB 3.30.33, SB 10.69.6
utsukaḥ — velice dychtivý — SB 4.9.39-40