Synonyms Index

adhara-oṣṭhaḥ — jehož dolní pysk — SB 10.12.17
adharmiṣṭhāḥ — bezbožní — SB 8.15.22
agṛha-sthaḥ — sannyāsī, vānaprastha nebo brahmacārī — SB 11.17.33
agṛhasthaḥ — ten, kdo nepřijal gṛhastha-āśram (brahmacārī nebo sannyāsī) — SB 7.12.7
ambaṣṭhaḥ — vodič slona — SB 10.43.5
antaḥ-sthāḥ — skupina písmen známá pod tímto názvem (ya, ra, la a va) — SB 3.12.47
antaḥsthaḥ — jsa uvnitř — SB 1.8.14
anvamaṁsthāḥ — potvrdil jsi — SB 7.8.43
apratiṣṭhaḥ — bez jakéhokoliv bezpečného postavení — Bg 6.38
apratiṣṭhaḥ — nepevné — CC Madhya 17.186
apratiṣṭhaḥ — nejsou pevné — CC Madhya 25.57
artha-niṣṭhaḥ — mající za hlavní bod diskuse — SB 11.22.34
ātma-sthaḥ — setrvávající na úrovni vlastního já — SB 7.15.55
ātma-sthaḥ — spočívajícím v sobĕ samotném — SB 11.24.27
avamaṁsthāḥ — urážej — SB 9.20.21
avasthāḥ — vĕků — SB 11.22.47
avasthāḥ — různé stavy — SB 12.4.36
avasthāḥ — různá stádia — SB 12.4.37
bhrājiṣṭhaḥ — Bhrājiṣṭha — SB 5.20.21
bhūta-sthaḥ — ve vesmírném projevu — Bg 9.5
bhūyiṣṭhāḥ — kéž by ses zjevil — SB 5.18.8
bhūyiṣṭhāḥ — převážnĕ — SB 12.1.35
brahmiṣṭhaḥ — plně obeznámený s védským poznáním — SB 9.3.1
brahmiṣṭhāḥ — zkušení v dodržování usměrňujících zásad védských písem — SB 9.9.6
brahmiṣṭhaḥ ca — duchovně plně vyspělý — SB 4.1.35
cakra-sthaḥ — na oběžné dráze — SB 3.11.13
citta-sthaḥ — sídlící v srdci — SB 12.3.45
dharmiṣṭhāḥ — neochvĕjní ve zbožnosti — SB 11.5.25
dharmiṣṭhaḥ — dokonale následující náboženské zásady — SB 11.5.34
dhiṣṇya-sthaḥ — spočívající na obětním oltáři — SB 8.15.8-9
dūra-sthāḥ — přestože se nacházeli daleko — SB 9.16.14
dūra-sthaḥ — daleko — SB 10.86.47
dvāḥ-sthaḥ — zůstávat u dveří — SB 1.18.34
dvāḥ-sthāḥ — vrátných — SB 12.11.20
dvija-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší mezi dvojzrozenými — SB 1.2.13
dvija-śreṣṭhāḥ — nejlepší z brāhmaṇů — SB 4.22.12
dvija-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší z brāhmaṇů — SB 11.13.39, SB 12.12.46
gaviṣṭhaḥ — slunce na obloze — SB 1.10.36
ghṛta-pṛṣṭhaḥ — Ghṛtapṛṣṭha — SB 5.20.20
gṛhasthaḥ — ten, kdo žije se svou rodinou — SB 7.14.1
gṛhasthaḥ — hospodář — SB 7.15.74
hṛdi antaḥ sthaḥ — v srdci člověka — SB 1.2.17
hṛt-sthaḥ — spočívající v jejich srdcích — SB 12.3.46
jala-sthaḥ — umístěný na vodě — SB 3.27.12
jalada-uttara-oṣṭhaḥ — jehož horní pysk se dotýkal mraků — SB 10.12.17
jana-sthaḥ — osoba nacházející se v hmotném těle — SB 7.15.56
jñāna-niṣṭhaḥ — udržující si poznání — SB 11.30.49
jyeṣṭhaḥ — nejstarší — SB 5.4.9, SB 9.22.26, SB 10.62.2, SB 11.2.17
jyeṣṭhaḥ — starší — SB 7.1.40
jyeṣṭhaḥ — nejstaršího — SB 9.16.30