Synonyms Index

āgata-smṛtiḥ — vzpomínající si na své postavení — SB 10.18.28
akuṇṭha-smṛtiḥ — jenž nerušenĕ vzpomíná — SB 11.2.53
anusmṛtiḥ — když myslí neustále — SB 4.22.31
anusmṛtiḥ — příležitost vzpomenout si na svou minulou oddanou službu — SB 8.4.11-12
anusmṛtiḥ — schopnost vzpomínání — SB 10.85.10
anusmṛtiḥ — (je) následné vzpomínání — SB 11.3.39
apagata-smṛtiḥ — pozbyla vědomí — SB 10.3.53
apasmṛtiḥ — zapomínající (že maso bylo určeno k obětování) — SB 9.6.7
apasmṛtiḥ — zapomíná na současné tělo — SB 10.1.41
apasmṛtiḥ — která se zapomnĕla — SB 11.7.66
asmṛtiḥ — zapomnění — SB 7.2.25-26
asmṛtiḥ — žádné ponĕtí o svém vztahu s Nejvyšší Osobností Božství — CC Madhya 20.119
asmṛtiḥ — žádné ponĕtí o svém vztahu s Nejvyšším Pánem — CC Madhya 24.137
asmṛtiḥ — nemá ponĕtí o svém vztahu s Nejvyšším Pánem — CC Madhya 25.138
asmṛtiḥ — zapomnĕní — SB 11.2.37
aśruta-smṛtiḥ — aniž bys pamatoval na duchovní existenci — SB 4.28.59
ātma-aiśvarya-smṛtiḥ — vzpomínání na vznešené transcendentální postavení Mne, Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 6.9.47
avismṛtiḥ — vzpomínání — SB 12.12.54, SB 12.12.55
gata-smṛtiḥ — jelikož zapomíná — SB 5.5.7
hari-smṛtiḥ — vzpomenutí na Nejvyšší Osobnost Božství — SB 8.10.55
indriya-smṛtiḥ — vědomí činností smyslů a paměť — SB 8.11.48
janma-anusmṛtiḥ — vzpomínky na události před smrtí — SB 5.8.27
janma-smṛtiḥ — vzpomínky na zrození — SB 6.1.49
labdha-smṛtiḥ — když získá svoji paměť — SB 3.31.9
labdha-smṛtiḥ — je znovu nabyto ztracené vědomí — SB 5.12.16
mat-smṛtiḥ — realizované poznání o Mnĕ — SB 11.11.47
naṣṭa-smṛtiḥ — zbavený veškeré inteligence — SB 4.28.27
naṣṭa-smṛtiḥ — zbavená vzpomínek na to, že v Kṛṣṇových ústech viděla vesmírnou podobu — SB 10.8.44
smṛtiḥ — vykonávat svoji řádnou povinnost — SB 1.16.26-30
smṛtiḥ — paměti — SB 3.31.23
smṛtiḥ — vzpomínky na činnosti v mém minulém životě — SB 5.12.15
smṛtiḥ — jeho paměť — SB 5.14.10
smṛtiḥ — pamatování (učení Nārady Muniho) — SB 7.7.16
smṛtiḥ — neustálé vzpomínání — SB 7.9.50
smṛtiḥ — smṛti-śāstry, které vysvĕtlují védské texty — CC Madhya 22.6
smṛtiḥ — pamĕť — SB 10.64.25, SB 12.2.1
smṛtiḥ — seberealizace, vzpomenutí si na svou vĕčnou totožnost — SB 11.13.6
smṛtiḥ — pozorování minulosti a budoucnosti — SB 11.25.5
smṛtīḥ — upomínka — SB 2.1.36
smṛtīḥ — jejich pamĕti — SB 10.47.38
veda-smṛtiḥ — Vedasmṛti — SB 5.19.17-18
vismṛtiḥ — zapomnĕní — SB 11.22.39