Synonyms Index

advaita-siddhānte — tímto monistickým závĕrem — CC Madhya 12.193
ananya-siddham — kterou žádná ozdoba nemůže zdokonalit (dokonalou samu o sobĕ) — CC Ādi 4.156, CC Madhya 21.112, SB 10.44.14
aniṣiddham — nezakázané — SB 7.15.66
apratiṣiddhāni — připoutáni k výsledku — SB 3.32.16
asiddha — nesplnĕné — SB 10.49.24
asiddha-artham — nesplněné — SB 4.9.28
asiddhau — neúspěchu — Bg 4.22
bhāgavata-siddhānta — závĕry Śrīmad-Bhāgavatamu — CC Madhya 19.115
bhāgavata-siddhānta — závĕry ohlednĕ oddané služby zmínĕné ve Śrīmad-Bhāgavatamu — CC Madhya 23.115
bhāgavata-siddhāntera — závĕrů o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, a službĕ Jemu — CC Antya 4.229
bhakti-siddhānta — závĕr v oddané službĕ — CC Antya 4.97
bhakti-siddhānta — závĕry o vĕdĕ oddané služby — CC Madhya 10.113
bhakti-siddhānta — závĕry týkající se oddané služby — CC Antya 7.54
bhakti-siddhānta-sindhu — oceán závĕrů ohlednĕ oddané služby — CC Antya 5.103
bhakti-siddhānta-vilāsa — šíření podstaty oddané služby — CC Antya 5.86
bhakti-siddhāntera — v chápání oddané služby — CC Ādi 8.37
bhakti-siddhāntera — závĕrů oddané služby — CC Madhya 1.43
bhakti-siddhāntera anta — všem závĕrům oddané služby — CC Madhya 25.3
bhaktira siddhānta — závĕry o oddané službĕ — CC Ādi 5.203
bhaktira siddhānta — závĕry oddané služby — CC Madhya 24.353
bhoga siddha — jídlo bylo připraveno — CC Madhya 15.233
brahma-siddhaye — pro dokonalou seberealizaci — SB 3.25.19
e-saba siddhānta — všechny tyto nezvratné závĕry — CC Madhya 9.208
gandharva-apsarasaḥ, yakṣāḥ, rakṣaḥ-bhūta-gaṇa-uragāḥ, paśavaḥ, pitaraḥ, siddhāḥ, vidyādhrāḥ, cāraṇāḥ — obyvatelé různých planet — SB 2.6.13-16
gandharva-siddha — Gandharvové a Siddhové — SB 10.16.27
gandharva-vidyādhara-siddha-cāraṇāḥ — Gandharvové, Vidyādharové, Siddhové a Cāraṇové — SB 10.27.24
kabhu siddha naya — nebyl jsem úspĕšný — CC Antya 6.129
karena siddhānta — předkládá závĕry — CC Antya 5.64
kṛṣṇa-bhakti-siddhānta-gaṇa — konečné pochopení oddané služby Kṛṣṇovi — CC Madhya 25.273
loka-siddhābhiḥ — které jsou dobře známé v lidské společnosti — SB 10.18.16
mahā-siddha-jñāne — odhad na nejdokonalejšího oddaného — CC Madhya 15.127
mahā-siddhaiḥ — osvobozené duše — SB 4.6.34
niṣiddha — zakázaných — CC Madhya 22.142
niṣiddha-ācāra — chování, které by nemĕlo být vidĕt u toho, kdo touží po dokonalosti — CC Madhya 19.159
niṣiddhāḥ — když nám to bylo zakázáno — SB 7.8.49
niṣiddhāni — je zakázáno — SB 6.18.46
nitya-siddha — vĕčnĕ osvobozená — CC Antya 5.50
nitya-siddha — vĕčnĕ dokonalého — CC Madhya 6.12
nitya-siddha — vĕčnĕ zakotvená — CC Madhya 22.107
nitya-siddha pāriṣada — vĕčnĕ dokonalý společník — CC Madhya 24.289
nitya-siddhasya — která je vĕčnĕ přítomná — CC Madhya 22.105
prāk siddham — to, co existovalo před stvořením — SB 10.10.32
prasiddhā — slavnou — CC Antya 3.142
prasiddha — slavná — CC Antya 6.158
prasiddha — velmi slavné — CC Madhya 4.19
prasiddha — proslavená — CC Madhya 4.118
prasiddha — dobře známou — CC Madhya 17.24
prasiddha — oslavované — CC Madhya 23.64
prasiddha bhajana — oddaná služba je oslavována — CC Madhya 24.204
prasiddhaiḥ — prvotřídními — SB 11.27.15