Synonyms Index

anusevayā — užíváním — SB 1.1.15
anusevayā — neustálou službou — SB 1.12.4
asevayā — nesloužením — SB 3.25.27
ati-sevayā — opakovaným nadměrným požitkem — SB 7.11.33-34
brāhmaṇa-sevāya — službou brāhmaṇovi — CC Madhya 5.24
caraṇa-anusevayā — službou lotosovým nohám — SB 5.15.7
caraṇa sevaya — slouží lotosovým nohám — CC Ādi 5.27-28
dvija-sevayā — službou dvojzrozeným brāhmaṇům, kṣatriyům a vaiśyům — SB 10.24.20
guṇa-sevayā — prostřednictvím uspokojování smyslů — SB 11.13.26
hari-niṣevayā — oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 10.20.13
hari-sevayā — láskyplnou službou Nejvyššímu Pánu — SB 5.13.20
jala-tulasīra sevāya — díky uctívání vodou a tulasī — CC Antya 6.302
kāma-anusevayā — když se tĕší z dosažení vytoužených cílů — SB 10.20.21
mahat-sevayā — sloužením čistému oddanému — SB 1.2.16
mat-sevayā — službou Mně — SB 3.31.39
mat-sevayā — tím, že jsou plně zapojeni v transcendentální láskyplné službě Mně — SB 9.4.67
mat-sevāyām — v oddanou službu Mnĕ — SB 11.25.27
mukunda-sevāya — službou Mukundovi — CC Madhya 3.8
niṣevayā — prostřednictvím služby — SB 4.21.40
niṣevayā — neustálou službou — SB 7.4.42
niṣevayā — uctíváním — CC Madhya 3.6, SB 11.23.57
niṣevayā — když využili — SB 10.20.13
niṣevayā — praktikováním — SB 10.20.33
niṣevayā — službou — SB 10.69.38
pāda-sevāya mati — její touha sloužit lotosovým nohám — CC Antya 20.60
puruṣa- sevayā — službou Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 9.1.2-3
saṁsevayā — podle úrovně služby oddaného — SB 7.9.27
saṁsevayā — takové oddané služby — SB 7.9.50
sat-sevayā — službou Absolutní Pravdě — SB 1.6.23
sattva-niṣevayā — rozvíjením bráhmanských vlastností či kvality dobra — SB 7.15.24
sattva-saṁsevayā — přijetím kvality dobra — SB 11.25.34
sevayā — prokazováním služby — Bg 4.34
sevayā — -službou pro — SB 1.6.35
sevayā — touto službou — SB 3.2.3
sevayā — sloužením — SB 3.7.19, SB 7.15.68
sevayā — když slyšeli — SB 4.16.1
sevayā — díky samotné oddané službě — SB 9.4.67
sevayā — díky službĕ — SB 10.84.12
sevāya — službou — CC Madhya 5.17, CC Madhya 5.65
sevāya — ve službĕ — CC Madhya 10.147
sevāya rahibā — mĕli byste setrvávat ve službĕ Jemu — CC Madhya 16.112
sevāyai — k oddané službě — SB 3.23.56
tat-puruṣa-niṣevayā — zasvěcením svého života službě zástupci Kṛṣṇy — SB 6.1.16
tīrtha-saṁsevayā — uctíváním svatých míst — SB 9.15.41
tīrtha-sevayā — navštěvováním posvátných míst — SB 3.20.4
upasevayā — službou — SB 5.1.6
vivikta-sevayā — životem na osamělém místě — SB 5.5.10-13
vṛddha-sevayā — službou autoritám — SB 4.20.4
yat-sevayā — službou jemuž — SB 8.24.47