Synonyms Index

* satya-param — jenž je Absolutní Pravdou (jak je uvedeno na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu: satyaṁ paraṁ dhīmahi) — SB 10.2.26
abda-śata — stovek let — SB 10.1.38
abda-śata — století [Tĕchto dvanáct století polobohů se rovná 432 000 pozemským letům] — SB 12.2.31
abda-śatam — po sto let podle počítání polobohů* — SB 7.9.34
abda-śatam — sto let — SB 12.2.28
abda-śatāni — století — SB 12.1.26, SB 12.1.31
abhāṣata — začal hovořit — Bg 11.14
abhāṣata — řekl — SB 1.13.18, SB 4.20.1, SB 10.37.9, SB 10.47.22, SB 12.10.18
abhāṣata — oslovil — SB 3.13.6, SB 4.27.27, SB 9.4.43
abhāṣata — řekl jsi — SB 4.29.56
abhāṣata — inteligentně promluvil — SB 6.15.9
abhāṣata — odpověděl — SB 6.16.49
abhāṣata — začal hovořit (následovně) — SB 7.9.51
abhāṣata — promluvil — SB 9.15.37, SB 10.19.11, SB 10.48.16, SB 10.63.33, SB 11.6.41
abhāṣata — řekla — SB 9.18.15
abhāṣata — začala ke Kṛṣṇovi mluvit — SB 10.8.33
ābhāṣata — řekl — SB 1.19.22
abhicakṣate — se nazývá — SB 3.11.36
abhicakṣate — považovaná — SB 3.12.52
abhicakṣate — hledí na — SB 4.3.18
abhikāṅkṣataḥ — modlil se o — SB 2.7.4
abhimarśatu — mĕl by se dotknout — SB 10.52.39
abhiniveśataḥ — kvůli pohrouženosti — SB 11.2.37
abhiniveśataḥ — jelikož se zaplétá — SB 11.28.2
abhiniviśati — dostává se do — SB 5.17.5
abhipraviśati — vstupuje do — SB 5.17.6, SB 5.17.8, SB 5.17.9
abhīpsataḥ — přející si — SB 1.6.10
abhīpsatām — tužeb — SB 2.8.14
abhīpsatām — těch, kdo si přejí — SB 4.24.53
abhīpsatām — pro ty, kdo si skutečně přejí — SB 6.2.12
abhīpsatām — kteří mají za cíl — SB 11.22.9
abhīpsatha — chcete — SB 10.41.35
abhirakṣati — chrání — SB 5.26.36
abhivarṣāt — spršku — SB 11.19.9
abhivarṣate — poskytne déšť — SB 10.57.33
abhivarṣati — posílal hustý déšť — SB 2.7.32
abhivarṣati — když pršelo — SB 10.20.28
abhivarṣati — hojnĕ sesílá — SB 10.82.30
abhūta-śatruḥ — bez nepřátel — SB 3.14.49
abhyabhāṣata — řekla omluvně — SB 3.14.33
abhyabhāṣata — pravila — SB 4.3.5-7
abhyabhāṣata — oslovil — SB 8.6.30
abhyabhāṣata — řekl Jim — SB 10.85.2
abhyabhāṣata — promluvil — SB 11.6.20
abhyabhāṣata — kladl otázky — SB 11.16.8
abhyāsāt — než praxe — Bg 12.12
abhyāsāt — praktikováním — Bg 18.36
abhyasata — metodu — SB 4.24.71
abhyavarṣat — lil vodu — SB 5.4.3
abhyavarṣat — pršel — SB 10.35.13