Synonyms Index

akhila-sādhu-sammataḥ — jak potvrzují všichni světci — SB 8.23.1
asādhu — nečestných ničemů — SB 1.17.14
asādhu — zlotřilými — SB 4.14.17
asādhu — nedobré — SB 5.1.37
asādhu — nečestný skutek — SB 6.5.36
asādhu — neuctivý — SB 6.7.11
asādhu — nepříliš dobré — SB 7.8.26
asādhu — nečestná — SB 7.9.39
asādhu — odpornĕjší — CC Madhya 11.8
asādhu — kdo není svatý — CC Madhya 22.87
asādhu — nesprávné — SB 10.39.20
asādhu — špatné — SB 10.48.35, SB 10.61.39
asādhu — nevhodnĕ — SB 10.54.37, SB 11.30.36
asādhu — nevhodné — SB 10.76.28
asādhu — velmi špatnĕ — SB 11.11.16
asādhu — nedokonale — SB 11.28.28
asādhu-damanam — (kůň který) pokořuje zlé — SB 12.2.20
asādhu-kāriṇam — zločince — SB 10.54.35
asādhu-maryādaḥ — kdo nemá náležitou úctu k vyšším svědkům — SB 5.14.9
asādhu-uktaḥ — nadávky — SB 7.5.45
asādhu-uktam — nevhodná řeč — SB 6.17.24
asādhu-vādaḥ — hana — SB 3.16.5
asādhu-vādāt — z potupy — SB 8.22.3
asādhubhiḥ — lotry — SB 1.17.10-11
asādhubhiḥ — neoddanými — SB 3.19.36
asādhubhiḥ — pro bezbožné — SB 10.72.19
asādhuḥ — velice krutý — SB 4.13.40
asādhuḥ — naprosto necivilizovaný a nečestný — SB 7.8.45
asādhuḥ — neslušný — SB 8.4.10
asādhūn — nečestné — SB 3.1.6
asādhūnām — nesvatých — SB 12.6.71
asādhuṣu — zkaženými — SB 3.31.34
asādhuṣu — pro zločince — SB 4.16.18
asādhuṣu — nesvaté — CC Madhya 22.90
asādhutve — bude považován za nesvatého — SB 12.2.5
āviṣkṛta-sādhu-vādaḥ — slavný, všude velebený jako oddaný — SB 8.22.8
bata sādhu — příznivě oslavované — SB 1.10.30
sādhu — to je podstatné — SB 1.2.5
sādhu — dobro — SB 1.19.4
sādhu — zcela v pořádku — SB 1.19.19
sādhu — velice dobrý — SB 2.3.25
sādhu — světče — SB 2.7.19
sādhu — s dobrým chováním — SB 3.1.30
sādhu — dobrý — SB 3.2.4, SB 7.5.36
sādhu — vše dobré — SB 3.5.18
sādhu — dobré, jak má být — SB 3.7.16
sādhu — oddaný — SB 3.14.5
sādhu — patřičně — SB 4.2.7
sādhu — správné — SB 4.3.22, SB 10.48.35
sādhu — poctivou — SB 4.8.37