Synonyms Index

āmā-sabā — námi všemi — CC Antya 4.33
āmā-sabā — nás všechny — CC Madhya 6.23, CC Madhya 6.24
āmā-sabā — nás všech — CC Madhya 20.353
āmā-saba — my všichni — CC Antya 4.182
āmā sabākāra — nás všech — CC Ādi 14.53
āmā-sabāra — s námi — CC Ādi 7.67
āmā-sabāra — nás všech — CC Madhya 4.190, CC Madhya 10.27, CC Madhya 12.185, CC Madhya 25.172
āmā sabāra — nás všech — CC Antya 2.97, CC Antya 2.97, CC Madhya 15.116
āmā-sabāya — nám — CC Antya 6.320
āmi saba — my všichni — CC Antya 2.136
āmi-saba — my všichni jsme — CC Madhya 12.74
āmi-saba — co mĕ se týče — CC Antya 12.134
āra saba — všichni ostatní — CC Ādi 5.143
āra saba — všech ostatních — CC Madhya 21.117
āra saba — vše zbývající — CC Madhya 25.118
āra saba — všechny ostatní — CC Antya 7.167
āra saba — zbytek — CC Antya 16.92
āra saba bhakta — všichni ostatní oddaní — CC Madhya 25.230
āra yata saba — všichni ostatní — CC Ādi 6.83
āsibe saba — všichni přijdou — CC Madhya 18.174
bhakta saba — všechny oddané — CC Antya 6.102, CC Madhya 15.17
bhāva-śābalya — smíšení extatických příznaků — CC Antya 15.87
bhāva-śābalye — v nahromadĕní všech extází — CC Antya 17.50
bhāva-śābalye — ze spojení všech extatických emocí — CC Antya 20.133
caritra saba — o veškerém chování — CC Antya 9.116
chāḍi' saba kāma — poté, co se vzdají všech druhů hmotných tužeb — CC Madhya 24.218
e-saba — všechna tato — CC Ādi 4.105, CC Antya 9.134
e-saba — všech tĕchto — CC Ādi 4.111, CC Ādi 17.262, CC Ādi 17.267, CC Antya 16.133
e-saba — všechny — CC Ādi 6.39
e-saba — tito všichni — CC Ādi 6.49-50
e-saba — toto všechno — CC Ādi 8.6
e-saba — to vše — CC Antya 3.90, CC Madhya 7.38
e-saba — všechno to — CC Madhya 4.159
e-saba — tĕchto všech — CC Antya 11.10
e saba — toto všechno — CC Ādi 7.43
e saba — všechnu tuto — CC Ādi 10.60
e saba — to vše — CC Antya 5.75, CC Antya 6.39, CC Antya 9.136
e saba — všechny tyto — CC Ādi 16.92, CC Madhya 4.4
e saba — toto vše — CC Antya 7.36
e saba — všechna tato — CC Antya 7.46
e-saba kathana — všechna tato důvĕrná slova — CC Ādi 5.211
e-saba kathāte — v tato vyprávĕní — CC Antya 3.260
e-saba siddhānta — všechny tyto nezvratné závĕry — CC Madhya 9.208
e-saba vaiṣṇava — všichni tito čistí oddaní — CC Madhya 10.47
e saba vaiṣṇava — všichni tito vaiṣṇavové — CC Antya 7.57
e saba vṛttānta — všechny tyto popisy — CC Madhya 25.59
e-saba vyañjana — všechny tyto druhy vařeného jídla — CC Madhya 15.56
e-sabāke — je všechny — CC Ādi 6.97