Synonyms Index

abhirūpaḥ — rovný — SB 5.3.17
abodha-rūpaḥ — kvalitou nevědomosti — SB 8.7.11
adṛṣṭa-rūpaḥ — neviděný — SB 5.18.26
aham-rūpaḥ — falešné ego — SB 3.32.29
anubhava-ānanda-svarūpaḥ — jehož podoba oplývá blažeností a poznáním — SB 7.6.20-23
anurūpāḥ — vhodné — SB 1.10.19
anurūpaḥ — aby se přesně hodil k — SB 3.3.8
anurūpaḥ — řádný — SB 3.22.15
anurūpaḥ — vhodný muž — SB 9.6.44
bahu-rūpaḥ — četné podoby — SB 2.9.2
bahurūpaḥ — Bahurūpa — SB 6.6.17-18
citra-bāhuḥ virūpaḥ ca — Citrabāhu a Virūpa — SB 10.90.34
evam-rūpaḥ — v této podobě — Bg 11.48
gāyatrī-bhāṣya-rūpaḥ — význam Brahma-gāyatrī, matky védských písem — CC Madhya 25.144
kāla-rūpaḥ — v převleku za všepohlcující čas — SB 1.13.49
kāma-rūpaḥ — Takṣaka, který dokázal přijmout jakoukoliv podobu si přál — SB 12.6.12
kevala-anubhava-ānanda-svarūpaḥ — Tvoje podoba je sac-cid-ānanda-vigraha a každého, kdo Tě vnímá, naplní transcendentální blaženost — SB 10.3.13
kṛta-varāha-rūpaḥ — Jenž přijímá podobu kance — SB 5.18.34
mat-rūpaḥ — ten, kdo zrealizoval, že se ode Mne neliší, a na základĕ toho se pohroužil do Mé podoby, zábav atd — SB 11.13.26
mṛgatṛṣṇi-rūpāḥ — jako fata morgána na poušti — SB 7.9.25
na anurūpāḥ — nepodobající se otci — SB 9.20.34
nitya-vayaḥ-rūpāḥ — jež byly věčně krásné a mladé — SB 8.15.17
nṛsiṁha-rūpaḥ — podoba Nṛsiṁhy (napůl lev a napůl člověk) — SB 7.8.19-22
rūpaḥ — podoba — SB 1.19.14
rūpaḥ — či hmotné podoby — SB 6.4.33, SB 6.16.21
rūpaḥ — Rūpa Gosvāmī — CC Antya 1.212, CC Madhya 19.134
rūpaḥ — a vzhledem — SB 10.55.32
rūpaḥ — jehož podoba — SB 10.64.7
rūpaḥ — osobními podobami — SB 10.90.7
sa-rūpāḥ — s podobami — SB 3.26.5
sāma-rūpaḥ — nejlepší (jako Sāma mezi Védami) — CC Madhya 25.144
sarva-svarūpaḥ babhau — vytvořil vše dopodrobna, bez jediné změny, ze sebe sama — SB 10.13.19
śrī-viśvarūpaḥ uvāca — Śrī Viśvarūpa pravil — SB 6.7.35
śrī-viśvarūpaḥ uvāca — Śrī Viśvarūpa řekl — SB 6.8.4-6
sukha-rūpaḥ — zosobnĕné štĕstí — CC Madhya 8.206
svarūpaḥ — v podobĕ — CC Madhya 5.1
svarūpaḥ — totožnost — CC Madhya 19.140
svarūpaḥ — přijímající totožnost — SB 11.7.47
tulya-rūpāḥ — všichni se stejnými tělesnými rysy — SB 9.3.15
tulya-rūpāḥ — vypadající přesně jako — SB 9.4.23
ugra-rūpaḥ — strašlivá podoba — Bg 11.31
vastu-svarūpaḥ — substance — SB 6.9.38
virūpaḥ — jménem Virūpa — SB 9.6.1
viśva-rūpaḥ — gigantická podoba vesmíru — SB 6.4.27-28
viśvarūpaḥ — Viśvarūpa — SB 6.6.44, SB 6.7.34, SB 6.7.38, SB 6.7.40
viśvarūpaḥ — gigantická vesmírná podoba — SB 6.8.13