Synonyms Index

āpane pratāparudra — král Pratāparudra osobnĕ — CC Madhya 15.20
arudra-bhāgam — žádné obětiny pro Pána Śivu — SB 4.4.9
arudraḥ — nĕkdo jiný než Pán Rudra — SB 10.33.30
bhagavān rudraḥ — Pán Śiva — SB 10.63.6
bhagavān rudraḥ — Pán Rudra — SB 10.88.22
brahma-rudra-ādayaḥ — Brahmā, Rudra a další — SB 11.31.10
brahma-rudra-ādyaiḥ — v čele s Brahmou a Rudrou — SB 10.39.55
brahma-rudra-puraḥ sarāḥ — zastoupené Pánem Brahmou a Pánem Śivou — SB 7.9.1
brahma-rudra-sama — na stejné úrovni sosobnostmi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva — CC Madhya 25.79
brahma-rudrau — Brahmā i Śiva — SB 4.7.52
dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, svadhā, dīkṣā rudrāṇyaḥ — jedenáct Rudrāṇī — SB 3.12.13
pratāparudra — Pratāparudra — CC Madhya 10.3
pratāparudra — král — CC Madhya 12.54
pratāparudra — Mahārāja Pratāparudra — CC Madhya 16.3
pratāparudra chāḍi' — až na Pratāparudru — CC Madhya 11.46
pratāparudra rājā — Pratāparudra, král Urísy — CC Ādi 10.135-136
pratāparudra rāya — Pratāparudra, král Džagannáth Purí — CC Madhya 11.5
pratāparudra-santrātā — osvoboditel Mahārāje Pratāparudry — CC Madhya 16.108
pratāparudra-ṭhāñi — za Mahārājem Pratāparudrou — CC Madhya 16.102
rudra — projevy Pána Śivy — Bg 11.22
rudra — ó Rudro — SB 3.12.13, SB 4.5.4, SB 4.6.53
rudra — ó Pane Śivo — SB 4.6.53
rudra — Pán Śiva — SB 4.7.27, SB 8.8.27, CC Ādi 6.79
rudra — Rudra — CC Ādi 10.106
rudra — Pána Śivu — CC Madhya 18.116, CC Madhya 25.80
rudra — podoba Pána Rudry — CC Madhya 20.308
rudra — Pána Śivy — SB 10.55.1, SB 12.12.11
rudra — Pánem Śivou — SB 10.63.51
rudra-abhimarśitam — zničená Vīrabhadrou — SB 4.7.48
rudra-abhivīkṣitaḥ — poté, co na něho Rudra (Pán Śiva) pohlédl — SB 4.7.9
rudra-ādayaḥ — Śiva a další — SB 11.30.38
rudra-ādi — Śivové a další — CC Madhya 21.73
rudra-anīkaiḥ — Śivovými vojáky — SB 4.6.1-2
rudra-anucara — stoupenci Rudry, Pána Śivy — SB 4.10.5
rudra-anucaraiḥ — stoupenci Pána Śivy — SB 4.5.13
rudra-ātmā — v podobě Rudry — SB 2.10.43
rudra-bhaya — ve strachu z Rudry — SB 4.24.68
rudra-bhayāt — ze strachu před Śivou — SB 1.7.18
rudra-gaṇa — a Páni Śivové — CC Madhya 21.58
rudra-gaṇa — Śivové — CC Madhya 21.68
rudra-gaṇāḥ — expanze Pána Śivy — SB 6.3.14-15
rudra-gītam — píseň Pána Śivy — SB 4.25.2
rudra-gītena — pomocí písně, kterou složil Pán Śiva — SB 4.30.1
rudra-gītena — písní Pána Śivy — SB 4.30.10
rudra-pārṣadaiḥ — vojáky Pána Śivy — SB 4.5.6
rudra-pārṣadām — společníci Rudry — SB 3.6.29
rudra-purogāḥ — s Pánem Śivou jako vůdcem — SB 4.7.43
rudra-rodanam — kus stříbra či zlata se očistí — SB 8.24.48
rudra-rūpa — podobu Pána Śivy — CC Ādi 5.105