Synonyms Index

adhara-amṛte — nektarem rtů — CC Madhya 21.130
adhikṛtena — nesenou — SB 3.28.22
ahaṅkṛteḥ — falešného ega — SB 3.26.26
ākṛteḥ — podoby — CC Madhya 11.11
akṛtena — bez konání povinnosti — Bg 3.18
alaṅkṛtebhyaḥ — ozdobené — SB 10.64.15
alaṅkṛtebhyaḥ — kteří dostávali ozdoby — SB 10.70.9
alīna-prakṛteḥ — toho, kdo není vysvobozen ze spárů māyi — SB 6.1.2
amedhya karkaśa āvarte — do nedotknutelného, krutého víru — CC Madhya 25.279
amṛte — nektar — SB 8.9.27
amṛte — nektary — CC Antya 17.38
amṛtena — sladkými jako nektar — SB 3.21.22
amṛtena — nektarem — SB 5.25.7
amṛtera — nektaru — CC Madhya 2.31, CC Madhya 4.5, CC Madhya 13.109
amṛtera dhāra — neustálá sprška nektaru — CC Antya 1.172, CC Antya 1.193
amṛtera dhāra — kapky nektaru — CC Ādi 16.110
amṛtera dhāra — neustálý tok nektaru — CC Madhya 25.58
amṛtera pūra — plná veškerého nektaru — CC Antya 1.180
amṛtera pūra — plná nektaru — CC Antya 8.101
amṛtera sama — jako nektar — CC Antya 6.304, CC Antya 13.107
amṛtera sāra — esence nektaru — CC Antya 5.162, CC Antya 6.111
anahaṅkṛteḥ — -osvobozený od hmotného ztotožňování, od falešného ega — SB 1.9.21
ananta-mūrteḥ — v podobě Anantadeva — SB 5.25.2
anirvṛteḥ — zasmušilosti — SB 6.13.3
anṛtena — lstivým jednáním — SB 1.17.25
anṛtena — neskutečným — SB 11.29.22
apavarga-mūrteḥ — jež jsou zosobnĕným osvobozením — SB 12.8.43
apāvṛte — bez znečištění — SB 6.9.33
ārte — soužené — SB 10.50.1
āryāvarte — v oblasti zvané Āryāvarta, ležící mezi Himálajem a pohořím Vindhya — SB 9.6.5
ati nibhṛte — na osamĕlém místĕ — CC Madhya 11.193
avikṛte — beze zmĕny — CC Ādi 7.126
avikṛte — aniž by se zmĕnil — CC Madhya 6.171
avikṛte — nemĕnného — SB 11.4.9
āvṛteṣu — obklopený — CC Ādi 5.22
bahiḥ-kṛte — zbavený — SB 4.21.41
bhagavataḥ catuḥ-mūrteḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který se expanduje do čtyř — SB 5.17.16
bhāgavatāmṛte — v Bṛhad-bhāgavatāmṛtĕ — CC Antya 4.219
bhāva-amṛte — v nektaru extáze — CC Madhya 8.220
bhṛtena — nahromaděným — SB 2.9.20
brahma-āvarte — místo, kde se vykonává oběť — SB 1.17.33
brahmāvarte — známé jako Brahmāvarta — SB 4.19.1
brāhme muhūrte — bĕhem denní doby nejvhodnĕjší pro duchovní činnost, před východem slunce — SB 10.70.5
dharma-kṛte — pro věc náboženství — SB 1.5.15
dhṛte — když byl držen — SB 10.27.1
dhṛteḥ — stálosti — Bg 18.29
dhṛteḥ — Dhṛtimu — SB 9.13.26
dhṛtena — nesenou — SB 3.13.41
diṣṭa-kṛtena — tím, co zařídila Jeho vnitřní energie — SB 10.12.27