Synonyms Index

abhiśrameṇa — s velkými bolestmi — SB 3.31.15
āḍāila-grāme — ve vesnici zvané Ádáila — CC Madhya 19.61
āmāra grāmete — v Mé vesnici — CC Madhya 4.28
anukrame — jednu po druhé — CC Madhya 20.381
apakrame — v dobĕ odchodu — SB 11.29.45
aprameya — neomezená — SB 7.5.47
aprameya-ātman — ó nezmĕřitelný — SB 10.37.11
aprameya-ātman — ó nezmĕrný — SB 10.54.33
aprameya-ātman — ó nezmĕrná Duše — SB 10.70.25
aprameya-ātman — ó nezmĕrná Nadduše — SB 10.85.29
aprameyaḥ — neomezeně mocný Pán — SB 2.7.16
aprameyaḥ — Neomezený — SB 8.7.10
aprameyaḥ — nevyzpytatelný Pán — SB 11.1.3
aprameyaḥ — nezmĕřitelná — SB 11.28.35
aprameyam — nezměrná — Bg 11.17
aprameyam — nezměrného — Bg 11.41-42
aprameyam — který je mimo dosah experimentálního poznání — SB 5.1.11
aprameyam — neomezené, nepochopitelné — SB 10.7.10
aprameyam — neomezeného — CC Madhya 19.200
aprameyasya — nezměřitelné — Bg 2.18
aprameyasya — Transcendence — SB 4.11.23
aprameyasya — nezmĕrného — SB 10.29.14, SB 10.79.33
aprameyasya — nezmĕrné — SB 10.67.1
ārāme — na místo odpočinku — CC Madhya 13.204
āriṭ-grāme — ve vesnici zvané Árit-grám — CC Madhya 18.3
artha-vibhrame — která je základem veškerého přijímání a odmítání — SB 7.13.43
aśoka-vanika-āśrame — v malé chýši v ašókovém lese — SB 9.10.30
āśrame — v chatrči — SB 1.7.3
āśrame — ve stavu — SB 2.4.13
āśrame — poustevně — SB 3.33.13
āśrame — rodinný život — SB 4.29.54
āśrame — do chýše — SB 9.15.27
āśrame — stav — CC Ādi 7.34
āśrame — ve společenském stavu — CC Madhya 12.50
āśrameṇa — společenskými stavy — SB 3.14.18
āśrameṣu — duchovní poustevny — SB 12.2.16
aticakrame — uplynul — SB 4.3.1
atiśrameṇa — po těžké práci — SB 2.7.31
ātma-ārāmera — seberealizovaných osob — CC Madhya 17.141
ātma-ārāmera mana — mysl seberealizovaných osobností — CC Madhya 17.139
ātma-ārāmeṣu — ten, kdo je neustále pohroužen v duchovní blaženosti — SB 4.22.14
ātmārāmera — osob, které si užívají s Nejvyšším Já — CC Madhya 24.292
baḍa-i sambhrame — s velkou pozorností — CC Antya 8.47
badarikāśrame — na místě zvaném Badarikāśrama — SB 7.11.6
balarāmera — a Balarāmy — CC Madhya 13.100
balarāmera — a Jeho staršího bratra Balarāma — CC Antya 14.33
bhrame — omylem — CC Ādi 4.251, CC Madhya 15.61
bhrame — chodí — CC Ādi 13.32
bhrame — plete si — CC Madhya 2.9
bhrame — pohybuje se — CC Madhya 13.82