Synonyms Index

amala- prajñaḥ — Prahlāda Mahārāja, který měl čistou inteligenci — SB 8.23.11-12
duṣprajñāḥ — se zkaženou inteligencí — SB 10.23.11
duṣprajñāḥ — ti, kdo mají zkaženou inteligenci — SB 10.86.55
kṣetrajñaḥ — Kṣetrajña — SB 12.1.4
manda-prajñāḥ — krátká paměť — SB 1.13.22
naṣṭa-prajñaḥ — zbavený veškeré inteligence — SB 4.26.8
naṣṭa-prajñaḥ — zbavený inteligence — SB 4.28.6
prājñaḥ — vzdělaný člověk — SB 4.26.15
prājñaḥ — ten, kdo je inteligentní — SB 7.6.1
prājñaḥ — ti, kdo jsou moudří — SB 7.14.14
prājñaḥ — svědek podléhající kauzálnímu podmínění — SB 7.15.54
prājñaḥ — moudrý človĕk — SB 10.44.10
prājñaḥ — ten, kdo umí chytře rozlišovat — SB 11.8.14
rājñaḥ — královnin — SB 1.8.5
rājñaḥ — král — SB 1.14.22, SB 4.14.19
rājñaḥ — krále nebo panovníka — SB 1.17.16
rājñaḥ — králem — SB 2.10.51, SB 9.5.12
rājñaḥ — pro krále — SB 4.20.14
rājñaḥ — od krále — SB 6.14.42
rājñaḥ — krále (Yudhiṣṭhira) — SB 7.1.22
rājñaḥ — kṣatriyi — SB 7.11.14
rājñaḥ — Mahārājem Daśarathou — SB 9.23.7-10
rājñaḥ — králův — SB 10.41.34
rājñaḥ — královo — SB 10.43.35
rājñaḥ — zatímco král — SB 10.44.7
rājñaḥ — krále (Dhṛtarāṣṭry) — SB 10.49.4
rājñaḥ — krále (Yudhiṣṭhiry) — SB 10.70.40, SB 10.75.7
rājñaḥ — králi — SB 10.71.45
sthita-prajñaḥ — v transcendentálním postavení — Bg 2.55
viśvaḥ taijasaḥ prājñaḥ — projevy bdĕní, spánku a hlubokého spánku — SB 12.11.22