Synonyms Index

nu puṁsām — po Nejvyšší Osobě — SB 3.6.37
puṁsām — pro lidi všeobecně — SB 1.1.9
puṁsām — člověka — SB 1.1.22, SB 3.8.26, SB 3.9.41, SB 4.23.34
puṁsām — pro lidstvo — SB 1.2.6
puṁsām — lidstva — SB 1.2.8
puṁsām — všech živých bytostí — SB 1.10.26, SB 3.25.9
puṁsām — na toto — SB 1.19.33
puṁsām — osoby — SB 1.19.34
puṁsām — všech lidí — SB 2.1.1, SB 3.1.44, SB 4.18.3
puṁsām — osoba — SB 2.1.6
puṁsām — transcendentalistů — SB 2.4.13
puṁsām — pro každého — SB 2.9.21
puṁsām — všech lidí se zdravým rozumem — SB 3.1.9
puṁsām — živé bytosti — SB 3.5.4, SB 3.7.39
puṁsām — pro všechny lidi — SB 3.5.17, SB 10.81.19
puṁsām — oddaných — SB 3.9.11, SB 5.1.35
puṁsām — takových lidí — SB 3.13.4
puṁsām — těch osob — SB 3.15.45
puṁsām — lidi — SB 3.23.42
puṁsām — z lidí — SB 3.25.2
puṁsām — živých bytostí — SB 3.25.13, SB 4.8.30, SB 6.3.22
puṁsām — vykonavatelů — SB 3.29.7
puṁsām — lidstvo — SB 4.2.30
puṁsām — oddaného — SB 4.8.59-60
puṁsām — oddanými — SB 4.11.12, CC Ādi 3.111
puṁsām — osobám — SB 4.14.15, SB 6.11.22
puṁsām — každé živé bytosti — SB 5.6.16
puṁsām — lidských bytostí — SB 6.3.24
puṁsām — mužů — SB 6.18.30, SB 10.42.12, SB 10.60.13
puṁsām — lidmi — SB 7.4.2
puṁsām — podmíněných duší — SB 7.5.12
puṁsām — všem živým bytostem — SB 8.16.36
puṁsām — všech osob — SB 8.23.17
puṁsām — mnoha lidí — SB 9.4.15-16
puṁsām — na osoby — CC Antya 7.10
puṁsām — pro osoby — SB 10.14.52, SB 10.24.10, SB 11.22.34
puṁsām — mužů (kteří přišli jako nápadníci) — SB 10.58.42
puṁsām — z mužů — SB 10.60.33, SB 11.16.25
puṁsām — pro lidi — SB 10.62.5
puṁsām — patřící živým bytostem — SB 10.89.62
puṁsām — muži — SB 10.90.40
puṁsām — osobami — SB 11.2.34
puṁsām — lidskými bytostmi — SB 11.19.35
sva-puṁsām — Svých lidí — SB 3.3.10
sva-puṁsām — oddaných — SB 3.5.43
sva-puṁsām — Tvých oddaných — SB 3.9.5