Synonyms Index

āpṛṣṭaḥ — schválené — SB 3.24.38
āpṛṣṭaḥ — otázaný — SB 6.3.11
aspṛṣṭaḥ — nedotčený — SB 10.82.6
paripṛṣṭaḥ — patřičně dotázaný — SB 7.13.20
paripṛṣṭāḥ — dotázaní — SB 10.83.2
pṛṣṭaḥ — dotázán — SB 1.2.5, SB 1.4.13, SB 3.20.7, SB 3.33.36, SB 9.1.6, SB 10.75.40
pṛṣṭaḥ — otázal se — SB 1.6.36
pṛṣṭaḥ — na vaši žádost — SB 1.18.23
pṛṣṭaḥ — a požádán — SB 1.19.40
pṛṣṭaḥ — na dotaz — SB 2.3.25, SB 3.8.7
pṛṣṭaḥ — otázán — SB 2.9.46, SB 2.10.51
pṛṣṭaḥ — tázal se — SB 2.10.49-50
pṛṣṭaḥ — jsa dotázán — SB 3.1.1, SB 3.1.5
pṛṣṭaḥ — požádán — SB 3.1.10, SB 3.2.1, SB 4.31.8
pṛṣṭaḥ — žádán o — SB 3.2.3
pṛṣṭaḥ — na požádání — SB 3.5.17
pṛṣṭaḥ — dotazován — SB 3.22.38
pṛṣṭaḥ — dotázaný — SB 7.7.1, SB 10.88.31, SB 11.13.18, SB 11.13.21
pṛṣṭaḥ — když byl požádán — SB 8.16.24
pṛṣṭaḥ — otázaný — SB 10.12.44, SB 10.64.22, SB 11.7.31, SB 11.17.8, SB 11.29.7
pṛṣṭaḥ — požádaný — SB 10.14.59, SB 10.39.8
pṛṣṭaḥ — dotazoval se — SB 10.69.22
pṛṣṭaḥ — dotazovaný — SB 10.76.30
pṛṣṭaḥ — byl jsem dotázán — SB 11.16.6, SB 12.12.2
pṛṣṭaḥ — tázán — SB 12.12.46
pṛṣṭāḥ — tázal — SB 3.10.2
pṛṣṭāḥ — dotázaný — SB 10.65.6
pṛṣṭāḥ — dotázáni — SB 11.2.32
pṛṣṭaḥ aham — byl jsem tázán — SB 4.12.44
sampṛṣṭaḥ — dotázán — SB 8.5.14, SB 12.4.43
sampṛṣṭaḥ — dotazován — SB 10.49.3
sampṛṣṭaḥ — dotázaný — SB 10.64.9
sampṛṣṭaḥ — jemuž byly položeny dobré otázky — SB 10.80.5
siddha-amṛta-rasa-spṛṣṭāḥ — démoni, jichž se dotkl mocně působící mystický nektar — SB 7.10.60
spṛṣṭaḥ — takto zasažena — SB 1.6.9
spṛṣṭaḥ — takto probodnut — SB 4.25.25
spṛṣṭaḥ — ve styku — SB 4.28.59
spṛṣṭaḥ — dotknut — SB 8.11.48
spṛṣṭaḥ — dotýkaný — SB 9.11.22
spṛṣṭaḥ — dotknutý — SB 10.34.14, SB 10.34.17
spṛṣṭāḥ — zmocnily se — SB 1.15.45
spṛṣṭāḥ — nakaženi — SB 3.2.10
spṛṣṭāḥ — znečištěni — SB 4.30.33
spṛṣṭāḥ — zasaženi (po jejich doteku) — SB 7.10.59
spṛṣṭāḥ — dotknutých — SB 10.30.13
upaspṛṣṭāḥ — pouhým sdružováním se s — SB 1.1.15
upaspṛṣṭaḥ — ve styku s — SB 1.6.14
upaspṛṣṭaḥ — ovlivněné — SB 3.31.7