Synonyms Index

acyuta-priyaḥ — velmi drahý Pánu Kṛṣṇovi, který nikdy neselhává — SB 6.17.34-35
amara- priyaḥ — drahý dokonce i polobohům — SB 9.4.24
apriyaḥ — a nežádoucímu — Bg 14.22-25
apriyaḥ — nepřítel — SB 4.4.11
apriyaḥ — nepříliš příjemný — SB 4.27.12
apriyaḥ — není drahý — SB 6.16.10
apriyaḥ — nemilý — SB 6.17.33
apriyaḥ — neoblíbeného — SB 10.38.22
apriyaḥ — nikoliv drahý — SB 10.46.37
ati-priyaḥ — nesmírnĕ drahý — CC Antya 15.33
ati-priyaḥ — velmi drahý — SB 10.30.7
bhagavat- -priyāḥ — drazí oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Ādi 4.163
bhagavat-priyāḥ — kteří jsou také vaiṣṇavové, velice drazí Osobnosti Božství — SB 6.15.11
bhagavat-priyāḥ — ti, kdo jsou nesmírnĕ drazí Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Madhya 8.216
bhagavat-priyaḥ — který je vždy nesmírně drahý Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 7.13.12-13
bhagavat-priyaḥ — nejmilejší oddaný Nejvyššího Pána — SB 8.22.12
bhagavat-priyaḥ — drahý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 10.17.5
bhagavat-priyaḥ — (je znám jako) ten, kdo je drahý Nejvyššímu Pánu — SB 11.2.44
bhakta-jana-priyaḥ — závisím nejen na Mém oddaném, ale také na oddaném Mého oddaného (oddaní oddaných jsou Mi velice drazí) — SB 9.4.63
bhakta-priyaḥ — vzhledem k dané situaci přeješ oddaným — SB 8.23.8
ekānta-jana-priyaḥ — nanejvýš milovaný oddanými — SB 8.24.31
hāsya-priyāḥ — milující smích — SB 10.67.12
indriya-priyaḥ — ten, kdo je připoutaný ke smyslovému požitku — SB 5.18.10
kadana-priyāḥ — nelítostní pronásledovatelé — SB 7.2.13
matta-jana-priyaḥ — kterého mají rádi blázni — SB 4.2.14-15
me priyaḥ — Můj velmi drahý oddaný — CC Madhya 23.108
me priyaḥ — je Mi velmi drahý — CC Madhya 23.109
me priyaḥ — je Mi velmi drahá — CC Madhya 23.110
parokṣa-priyaḥ — zajímavý nepřímými popisy — SB 4.28.65
priyaḥ — velmi drahý — Bg 7.17, Bg 12.15, SB 7.15.76, CC Antya 16.25
priyaḥ — milý — Bg 11.44, SB 4.4.11
priyaḥ — velice drahý — Bg 12.16, SB 3.9.42, SB 4.24.28, SB 5.1.41, CC Ādi 8.19
priyaḥ — drahé — Bg 17.7, SB 4.4.3, SB 10.14.53
priyaḥ — nejdražší — SB 1.10.17, SB 3.32.42, CC Madhya 19.209
priyaḥ — velice milý — SB 2.2.6
priyaḥ — milovaný — SB 3.17.20, SB 6.17.34-35, SB 7.1.1, SB 10.87.5
priyaḥ — -velice drahý — SB 4.31.13
priyaḥ — který je drahý — SB 4.31.21
priyaḥ — velmi drahý přítel — SB 5.6.18
priyaḥ — velmi milý — SB 6.17.33
priyaḥ — nesmírně milý — SB 6.17.33
priyaḥ — nesmírně drahý — SB 7.10.49
priyaḥ — nesmírnĕ drahý — CC Madhya 1.76, CC Madhya 20.58, CC Antya 1.79, CC Antya 1.114
priyaḥ — jenž má být obsluhován — CC Madhya 20.138
priyaḥ — drahá — CC Madhya 23.112
priyaḥ — být obsluhován — CC Madhya 25.136
priyaḥ — drahý objekt — SB 10.23.27, SB 11.19.2
priyaḥ — milovaný manžel — SB 10.29.2
priyaḥ — Její drahý Kṛṣṇa — SB 10.30.30