Synonyms Index

aiśvarya prakāśa — projevení zázraku — CC Madhya 11.231
aiśvarya prakaṭana — projevení božského majestátu — CC Antya 8.93
alīna-prakṛteḥ — toho, kdo není vysvobozen ze spárů māyi — SB 6.1.2
ananta prakāra — nespočet druhů — CC Madhya 20.185
ananta-prakāra — neomezených druhů — CC Madhya 24.28
ananta-prakāśa — neomezené projevy — CC Ādi 5.134
ananta prakāśe — v nesčetném množství projevů — CC Madhya 20.172
aneka-prakāra — různé druhy — CC Madhya 7.123
aneka-prakāra — mnoha druhů — CC Antya 20.17
aneka-prakāra — různých druhů — CC Antya 20.141
aneka prakāra — různé druhy — CC Madhya 7.140, CC Antya 10.120
aneka prakāra — mnoho druhů — CC Madhya 15.90, CC Antya 10.26
aneka prakāra — četné druhy — CC Antya 10.119
anuprakṛtiḥ — následovaný ministry a dalšími úředníky — SB 6.14.50-51
āpaura-prakṛti — mezi všemi občany a vládními úředníky — SB 5.4.5
aprakāśaḥ — temnota — Bg 14.13
aprakāśāḥ — bez transcendentálního poznání — SB 9.8.21
aprākṛta — a duchovních — CC Ādi 2.36
aprākṛta — transcendentální — CC Antya 4.173, CC Antya 4.191, CC Madhya 6.141, CC Madhya 6.146
aprākṛta — duchovní — CC Antya 5.42, CC Madhya 9.194, CC Madhya 20.255
aprākṛta-dehe — v tomto transcendentálním tĕle — CC Antya 4.193
aprākṣīt — otázal se — SB 7.13.15
arthera prakāśa — zjevení významu — CC Madhya 24.294
asprākṣma — dotkneme se — SB 10.29.36
āsura-prakṛtayaḥ — osoby s démonskou povahou — CC Ādi 3.87
ātma-prakāśakam — zářící — SB 12.2.34
bahiḥ-prakāśāḥ — ti, kdo vidí pouze výtvory vnější energie — SB 9.8.22
bahuta prakāra — různých druhů — CC Ādi 15.32
baladeva-prakāśa — projevení Baladevy — CC Ādi 13.75
bhaktaḥ prākṛtaḥ — materialistický oddaný — SB 11.2.47
bhitara-prakoṣṭhe — ve vnitřní místnosti — CC Antya 14.57
brahmāṇḍa-prakāśa — projevení vesmírů — CC Ādi 5.68
cāri cāri prakāra — každý má čtyři další skupiny — CC Madhya 24.287
cāri-vidha prakāśa — jsou projevy čtyř druhů — CC Madhya 24.289
chaya prakāra — šest druhů — CC Madhya 24.158
dāravī prakṛti — dřevĕná socha ženy — CC Antya 2.118
daśa-prakāra śāka — deset druhů špenátu — CC Madhya 15.210
dharmera prakāśa — šíření náboženských zásad — CC Antya 5.84
dui-prakāre — ve dvou ohledech — CC Antya 20.22
dui ta' prakāra — dvĕ kategorie — CC Madhya 22.10
dui ta' prakāra — dva druhy — CC Madhya 22.108, CC Madhya 24.187
dui ta' prakāra — dvou druhů — CC Madhya 23.58
duita' prakāra — dvou druhů — CC Madhya 24.107
dvi-vidha prakāśe — dvojí projevení — CC Madhya 20.167
e cāri prakāra — jsou také čtyř skupin — CC Madhya 24.291
ei ūnaṣaṣṭi prakāra artha — takto padesát devĕt významů — CC Madhya 24.302
eka-ṣaṣṭi prakāra — šedesát jedna způsobů — CC Madhya 25.161
gandharva-nagara-prakhyāḥ — počínaje iluzorní vidinou velkého paláce v lese (gandharva-nagara) — SB 6.15.21-23
gati prakāra — způsob pokroku — CC Antya 18.17
guṇa-prakāśaiḥ — probuzením takového transcendentálního poznání — SB 10.2.35