Synonyms Index

prahrāda — Prahlāda Mahārāja — SB 1.12.25
prahrāda — Prahlāde — SB 7.5.9
prahrāda — můj milý Prahlāde — SB 7.5.22
prahrāda — drahý příteli Prahlāde — SB 7.6.29-30
prahrāda — Můj milý Prahlāde — SB 7.9.52
prahrāda — ó Prahlāde Mahārāji — SB 8.23.9
prahrāda-ādi — Prahlāda a další — SB 9.17.13
prahrāda-nārada-vasu-pramukhaiḥ — v čele s Prahlādem, Nāradou a Uparicarou Vasuem — SB 10.39.55
prahrāda-putraḥ — syn Mahārāje Prahlāda — SB 8.19.14
prahrādaḥ — Prahlāda — SB 6.18.10
prahrādaḥ — ten, který se jmenoval Prahlāda — SB 7.4.30
prahrādaḥ — Prahlāda Mahārāja — SB 7.10.24, SB 7.10.32, SB 8.19.4, SB 8.22.8, SB 8.23.5
prahrādaḥ — Mahārāja Prahlāda — SB 7.13.12-13, SB 8.23.11-12
prahrādaḥ — Mahārāja Prahlāda, jeho děd — SB 8.22.12
prahrādam — Prahlāda — SB 6.18.12-13, SB 7.5.8, SB 7.5.18, SB 7.5.39-40, SB 7.8.3-4
prahrādam — Prahlāda Mahārāje — SB 7.9.3, SB 7.10.33, SB 8.15.7
prahrādam — k Prahlādovi Mahārājovi — SB 7.9.51
prahrādam eva ca — a také Prahlāda — SB 8.4.17-24
prahrādasya — Prahlāda Mahārāje — SB 7.10.43-44, SB 8.22.18
prahrādasya — Prahlāda — SB 7.13.11, SB 12.12.18
prahrādāya — Prahlādovi Mahārājovi — SB 7.4.28, SB 7.5.52
prahrādāya — Prahlādovi — SB 10.63.47
śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja odpověděl — SB 7.5.11, SB 7.8.7
śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl — SB 7.5.23-24, SB 7.5.30, SB 7.6.1, SB 7.7.2, SB 7.10.15-17, SB 8.22.16, SB 8.23.6
śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja se modlil — SB 7.9.8
śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl (Nejvyšší Osobnosti Božství) — SB 7.10.2