Synonyms Index

pitṛ — rodiče — SB 1.8.49
pitṛ — -otec — SB 1.9.49
pitṛ — planety Pitā — SB 3.11.16
pitṛ — planet Pitā — SB 3.11.26
pitṛ — předkům — SB 3.32.3, SB 7.14.25, SB 7.15.6
pitṛ — předci — SB 4.3.4
pitṛ — obyvatelé Pitṛloky — SB 4.19.42, SB 4.20.35-36, SB 4.21.45, SB 5.18.32, SB 6.13.2, SB 7.10.68
pitṛ — příchozí z Pitṛloky — SB 4.21.26
pitṛ — předkové — SB 4.25.40, SB 10.75.13, SB 10.75.20, SB 10.75.26, SB 12.8.12
pitṛ — jako otec — SB 4.27.7
pitṛ — všech obyvatel Pitṛloky — SB 5.22.10
pitṛ — svého otce — SB 6.1.58-60, SB 10.58.31, SB 10.66.29, SB 10.71.40
pitṛ — otce — SB 6.2.9-10
pitṛ — Pity — SB 6.10.17-18
pitṛ — tvým otcem — SB 6.16.3
pitṛ — předků — SB 7.2.11, SB 10.46.13, SB 10.85.33, SB 11.20.4
pitṛ — s obyvateli Pitṛloky — SB 8.23.20-21
pitṛ — moji předkové — SB 10.41.45
pitṛ — svých rodičů — SB 10.45.4
pitṛ — o otce — SB 10.49.10
pitṛ — svému otci — SB 10.55.40
pitṛ — svého otce, Vasudevy — SB 10.58.7
pitṛ — svým otcem — SB 10.61.12
pitṛ — mého otce — SB 10.66.28
pitṛ — zemřelé předky — SB 10.72.8
pitṛ — své rodiče — SB 10.77.22
pitṛ — zemřelí předkové — SB 10.88.37
pitṛ — od otce či předků — SB 11.22.49
pitṛ — zesnulým předkům — SB 11.23.24
pitṛ — své otce — SB 12.3.37
pitṛ- gṛhāt — z obydlí svého otce — SB 9.24.66
pitṛ-ādeśena — na pokyn svého otce — SB 6.5.4-5
pitṛ-ādi — rodiče — CC Madhya 22.161
piṭṛ-ādikera — předků a tak dále — CC Madhya 22.140
pitṛ-bhrātṛ-suta-ādayaḥ — vaši otcové, bratři, synové a ostatní — SB 10.23.31
pitṛ-deva-arcanam — uctívání předků a polobohů — SB 10.5.1-2
pitṛ-devānām — známé jako pitṛ-yāna a deva-yāna — SB 7.15.56
pitṛ-devatānām — předků a polobohů — SB 6.19.26-28
pitṛ-devāya — vládci Pitṛloky — SB 4.24.41
pitṛ-devebhyaḥ — pitům a polobohům — SB 5.20.12
pitṛ-dhana — bohatství tvého otce — CC Madhya 20.128
pitṛ-gaṇa-adhipatiḥ — který je vůdcem pitů — SB 5.18.29
pitṛ-gaṇāḥ — bytosti známé jako pitové — SB 5.26.5
pitṛ-gaṇaiḥ — vznešenými předky — SB 10.78.15
pitṛ-gaṇān — obyvatelé planet Pitů — SB 2.10.40, SB 2.10.37-40
pitṛ-gaṇān — a Pity — SB 3.20.42
pitṛ-geha-kautukam — slavnost v domě jejího otce — SB 4.3.13
pitṛ-gehān — dĕní v domĕ svého otce — CC Ādi 6.68, SB 10.47.21