Synonyms Index

adṛṣṭa-pārāḥ — kteří nevidí konec — SB 4.30.41
advandva-paraḥ — neovlivnĕný hmotnými dualitami — SB 11.29.45
aja-parāḥ — v čele s Brahmou — SB 12.8.49
amat-paraḥ — ten, kdo Mi není odevzdaný — SB 11.17.38
ananta-pāraḥ — bez konce — SB 7.3.30
ananta-pāraḥ — neomezený — SB 11.8.5
ānṛśaṁsya-paraḥ — zcela prostý závisti — SB 9.11.23
aparāḥ — ostatní ženy — SB 1.10.29
aparāḥ — zbývající — SB 6.6.2
aparāḥ — jiné — SB 10.29.5, SB 10.39.16, SB 10.41.25, SB 10.65.14
aparāḥ — další ženy — SB 10.41.25
aparaḥ — jiní — SB 2.6.20
aparaḥ — druhá — SB 3.11.34
aparaḥ — jiná — SB 3.31.19
aparaḥ — na druhou stranu — SB 4.22.56
aparaḥ — kromě — SB 5.17.15
aparaḥ — nepřítel — SB 7.4.45
aparaḥ — jiný než Nābha, o němž bylo pojednáno dříve — SB 9.9.16-17
aparaḥ — kdokoliv jiný — SB 9.17.7, SB 10.66.5, SB 11.22.28
aparaḥ — druhý (brāhmaṇa) — SB 10.64.21
aparaḥ — nikoliv cizí — SB 10.87.29
aparaḥ — oddĕlená — SB 11.22.31
aparaḥ — jako napodobenina — SB 12.1.34
apāraḥ — kdo oplývá neomezenou duchovní slávou — SB 5.10.18
aparāhṇe — v páté části dne — SB 6.8.21
aparāhne — odpoledne — CC Madhya 14.94
artha-paraḥ — s úmyslem získat bohatství — SB 5.13.1
artha-paraḥ — který je velice připoutaný k penězům — SB 5.14.1
bhagavat-paraḥ — který jsi v úplnosti poznal Osobnost Božství — SB 7.13.45
dāna-parāḥ — velcí dárci milodarů — SB 2.4.17
dāna-parāḥ — ti, kdo rozdávají své vlastnictví jako milodary — CC Madhya 22.20
dayā- paraḥ — velice laskavý — SB 9.18.19
dharma-paraḥ — ten, kdo přísně dodržuje náboženské zásady — SB 4.17.31
dhyāna-yoga-paraḥ — pohroužený v tranzu — Bg 18.51-53
dūra-pāraḥ — velice obtížné — SB 2.7.36
karma-parāḥ — zajímající se o práci — SB 3.10.26
mat-aparaḥ — jiný než já — SB 7.9.29
mat-paraḥ — ve vztahu se Mnou — Bg 2.61
mat-paraḥ — pod Mou ochranou — Bg 18.57
mat-paraḥ — Můj oddaný — SB 4.7.53, SB 5.5.21-22
mat-paraḥ — jen abys jednal v Mém zájmu — SB 7.10.23
mat-paraḥ — Můj čistý oddaný — SB 8.22.27
mat-paraḥ — ten, kdo je Mi odevzdaný — SB 11.10.4
mat-paraḥ — ten, kdo je Mi oddaný — SB 11.10.5
mat-paraḥ — s vírou ve Mĕ — SB 11.15.26
mat-paraḥ — Mnĕ odevzdaný oddaný — SB 11.28.43
mat-parāḥ — oddaní Mně — Bg 12.6-7
mat-parāḥ — Mí oddaní — SB 3.25.38