Synonyms Index

antaḥ-karaṇa-saraṇī-pānthatām — ten, kdo jde cestou srdce — CC Madhya 19.165
bhava-pāntha-nija-āśrama-āptau — jakožto dosažení útočiště u Kṛṣṇy pro osoby v tomto hmotném světě — SB 6.9.45
panthā — cesta — SB 10.84.37
pāntha — cestovatelů — SB 11.17.53
panthāḥ — způsob — SB 2.2.33
panthāḥ — čistá, ryzí cesta — CC Madhya 17.186
panthāḥ — čistá a ryzí cesta — CC Madhya 25.57
panthāḥ — pravá cesta — SB 11.19.32, SB 11.19.45
pānthaḥ — cestovatel — SB 2.8.6, SB 10.89.20
pānthaḥ — poutník — SB 4.25.19
panthānam — na cestu — SB 6.5.21
pānthānām — kteří putujeme po cestĕ — SB 10.42.12