Synonyms Index

gṛhīta-pāṇibhiḥ — řádnými manželkami — SB 1.10.28
nakha-śastra-pāṇibhiḥ — drápy a jinými zbraněmi ve svých rukách — SB 7.8.31
pāṇibhiḥ — a smysly — SB 6.1.7
pāṇibhiḥ — vlastníma rukama — SB 7.4.13
pāṇibhiḥ — v jejichž rukou — SB 10.71.15
prayata-pāṇibhiḥ — tĕmi se sepjatýma rukama — SB 11.6.11