Synonyms Index

* pañca-vidhaḥ — skládající se z pěti smyslů pro získávání poznání (očí, uší, nosu, jazyka a hmatu) — SB 10.2.27
asita-pañcamyām — pátého dne ubývajícího mĕsíce — CC Antya 20.157
aṣṭa-pañcāśa — je padesát osm — CC Madhya 24.294
bhakta pañca jana — pĕt oddaných — CC Madhya 25.178
catuḥ-pañca — čtyři nebo pĕt — SB 10.37.29
caudda-śata pañcānne — v roce 1455 — CC Ādi 13.9
daśa pañca — patnáct — SB 3.11.7, SB 3.11.8
daśa-pañca-catuḥ-śatam — patnáct tisíc čtyři sta — SB 12.13.9
dina pāṅca — pĕt dní — CC Madhya 7.54
dina pañca — pĕt dní — CC Madhya 25.177
dina pañca-daśa — patnáct dní — CC Madhya 15.190
dina pāṅca-sāta — pĕt až sedm dní — CC Madhya 1.232, CC Antya 12.77
dina-pāṅca-sāta — pĕti či sedmi dní — CC Madhya 10.59
ei pañca — tĕchto pĕt druhů transcendentálních nálad — CC Madhya 23.46
ei pañca aṅga — tĕchto pĕt odnoží — CC Madhya 22.129
ei pañca-doṣe — výše zmínĕnými pĕti nedostatky — CC Ādi 16.68
eka-pañcāśat — padesát jedna — SB 5.21.7
ekona-pañcāśat — čtyřicet devět — SB 4.1.61
hāta pāṅca-chaya — na pĕt až šest loktů (jeden loket je přibližnĕ 45 centimetrů) — CC Antya 14.64
hayaśīrṣa-pañcarātre — zjevené písmo s názvem Hayaśīrṣa-pañcarātra — CC Madhya 20.237
herā-pañcamī — slavnost Herā-pañcamī — CC Madhya 14.107
herā-pañcamī — Herā-pañcamī, které se slaví pátý den Ratha-yātry — CC Madhya 25.252
herā-pañcamī-yātrā — slavnost Herā-pañcamī — CC Madhya 16.54, CC Antya 10.105
herā-pañcamīra dina — den Herā-pañcamī — CC Madhya 14.106
herā-pañcamīra raṅge — slavnost Herā-pañcamī — CC Madhya 14.114
herā-pañcamīte — v den Herā-pañcamī — CC Madhya 1.145
janā-pāṅca — pĕt brāhmaṇů — CC Madhya 4.69
janā pāṅca-sāta — pĕt až sedm lidí — CC Madhya 4.71
kāñcana-pañcālikā — zlatou panenku — CC Madhya 8.269
kārya pāṅca-sāta — pĕt až sedm různých účelů — CC Antya 2.169
kṛṣṇa-rāsa-pañca-adhyāya — pĕt kapitol, jež jsou zahrnuté v desátém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, kde jsou popsány Pánovy zábavy tance rāsa — CC Madhya 11.56
kuru-pañcāla — země obývané Kuruovci a Pañcāly — SB 10.2.3
makara-paṅcasi — úplnĕk v mĕsíci Māgha — CC Madhya 18.146
muraḥ pañcajana-ādayaḥ — Mury, Pañcajany a dalších — SB 12.12.41
niṣprapañcaḥ — úplnĕ transcendentální vůči hmotné existenci — SB 10.14.37
pañca — pět smyslových předmětů (zvuk, podoba, dotek, vůně a chuť) — SB 6.1.50
pañca — pěti — SB 8.7.29
pañca — pět různých kravských produktů (mléko, jogurt, přepuštěné máslo, kravská moč a kravský hnůj) — SB 8.8.11
pañca — pět synů — SB 9.21.31-33
pañca — pátý — CC Ādi 1.26
pañca — pĕt misek — CC Madhya 4.206
pañca — všech pĕt vlastností — CC Madhya 19.233
pañca — všech pĕt — CC Antya 15.15
pañca — z pĕti prvků — SB 11.13.23
pañca — plus pĕt (jemných podob smyslových objektů) — SB 11.22.3
pañca — plus pĕt — SB 12.6.74
pāṅca — pĕti — CC Ādi 7.27
pāṅca — pĕt — CC Madhya 2.22, CC Antya 15.18