Synonyms Index

akhila-loka- pālāḥ — polobozi, vládci různých oblastí tohoto vesmíru — SB 8.6.14
akhila-loka-pālāḥ — všichni polobozi v celém vesmíru — SB 8.5.33
anumlocā śaṅkhapālaḥ — Anumlocā a Śaṅkhapāla — SB 12.11.38
avanī-pālaḥ — král — SB 10.74.17
bhū-pālāḥ — vládců zemĕ — SB 12.1.27
bhūpālāḥ — všichni tito králové — SB 9.22.49
cāpalāḥ — nikoliv vážné — SB 10.67.12
deva-pālaḥ — Devapāla — SB 5.20.26
dharma-pālaḥ — ochránce náboženství — SB 1.18.46
durga-pālaḥ — ochránce — SB 8.23.6
go- pālaḥ — hlídající krávy — SB 9.2.3
gopālāḥ — všichni pastevci — SB 10.11.31-32
gopālāḥ — pastevci — SB 10.34.1, SB 10.34.7, SB 10.61.35
gopālaḥ — pasáček — SB 10.15.20
gopālaḥ — pasáčka — SB 10.74.34
gṛha-pālaḥ — hlídací pes — SB 1.18.34
gṛha-pālaḥ — pes — SB 3.30.15
gṛha-pālāḥ — všichni obyvatelé domu, zvláště stráže — SB 10.4.1
ikṣvāku-bhūpālāḥ — králové Ikṣvākuovy dynastie — SB 9.12.9
khagaloka-pālāḥ — vůdci těch, kteří cestují prostorem — SB 2.6.45, SB 2.6.43-45
loka-pālaḥ — vládci hmotných záležitostí — SB 3.6.12
loka-pālaḥ — vládce planet — SB 3.6.13
loka-pālaḥ — vládce světla — SB 3.6.15
loka-pālaḥ — vládce — SB 3.6.16
loka-pālaḥ — králové jsou — SB 3.8.1
loka-pālaḥ — strážce planety — SB 3.17.28
loka-pālaḥ — ochránce obyvatel — SB 4.17.10-11
loka-pālaḥ — udržovatel různých planet — SB 9.5.5
loka-pālaḥ — vládci různých planet — SB 10.50.55
loka-pālāḥ — polobozi z různých planet — SB 3.15.2
loka-pālāḥ — vládci různých planet — SB 4.7.37, SB 12.10.21
loka-pālāḥ — polobohy — SB 4.16.21
loka-pālāḥ — velcí vůdci vesmíru, počínaje Pánem Brahmou — SB 5.18.27
loka-pālāḥ — všichni vládci různých vyšších planetárních soustav — SB 8.10.26
loka-pālāḥ — vládci planet — SB 10.74.15
loka-pālāḥ — vládci všech planet ve vesmíru — SB 11.7.1
loka-pālāḥ — polobozi vládnoucí různým planetám — SB 12.11.8
nṛ-pālāḥ — všichni králové — SB 4.16.21
nṛloka-pālāḥ — vůdci lidstva — SB 2.6.45, SB 2.6.43-45
pālāḥ — vykonavatelé — SB 3.14.29
pālāḥ — pasáčkové — SB 10.37.26
pālāḥ — ochránci — SB 10.37.27
pālāḥ — jejichž ochránce — SB 10.38.41
pālāḥ — jejich ochránci — SB 10.43.27
pālāḥ — vládci — SB 10.68.34, SB 10.75.26
pālaḥ — jako ochránce — SB 4.7.14
pālaḥ — ochránce — SB 4.17.9
pālaḥ — vládnoucí božstvo (Varuṇa) — SB 10.28.4
pālaḥ — vládce — SB 10.51.28, SB 10.86.16
palāha — odejdĕte — CC Madhya 18.28