Synonyms Index

adharma-pādaiḥ — nohama bezbožnosti — SB 12.3.20
adhauta-pādā — bez umytí nohou — SB 6.18.51
adhipadavi — na hlavní cestĕ — CC Madhya 13.207
adhyātma-padaviḥ — cesta filozofické spekulace — SB 4.7.42
alabdha-āspadam — bez jistého postavení — CC Ādi 2.74
alabdha-āspadam — dokud není na správném místĕ — CC Ādi 16.58
amṛta-utpādane — při vytváření nektaru — SB 8.6.21
anavasita-padavya — jejíž cestu nelze zjistit — SB 5.3.14
anu-padam — v každém verši — SB 12.12.66
anupadam — každý krok — SB 1.5.26
anupadam — při každém kroku — SB 5.2.5
anupadavīm — cestu — SB 6.5.30
anupadavīm — na cestĕ — SB 10.60.41
anya-pada — dalšími stopami — SB 10.16.18
āpadā — utrpením — SB 11.17.47
āpadaḥ — z nebezpečí — SB 5.13.19
āpadaḥ — nebezpečné nebo strastiplné situace — SB 5.14.41
apadaḥ — beznohé živé bytosti, jako je tráva — SB 6.4.9
apadaḥ — nemající žádné nohy — SB 11.7.22
apādakam — bez nohou — SB 4.29.2
āpadām — plnou utrpení — SB 11.13.8
āpadam — utrpení — SB 11.17.47
apādāna — ablativ — CC Madhya 6.144
apadāni — beznozí — SB 1.13.47
apadasya — jež nemá vnímatelné vlastnosti — SB 10.87.29
āpādayitum — aby bylo potvrzeno — SB 4.22.42
apāṇi-pāda-śruti — śruti-mantra začínající slovy apāni-pādaḥ — CC Madhya 6.150
apara-pādābhyām — za zadní nohy — SB 10.11.43
araṇa-pāda-paṅkajam — Jehož lotosové nohy chrání Jeho oddané před všemi hrůzostrašnými situacemi — SB 5.17.18
ardra-pādā — s mokrýma nohama — SB 6.18.51
artha-padavīm — prosazení mého zájmu — SB 7.7.9
āścarya-padam — úžasné jevy — SB 7.4.16
āspada — útočištĕ (Pána Kṛṣṇy) — SB 10.55.40
āspada — který je útočištĕm — SB 10.86.42
āspadam — místo — SB 1.5.14
āspadam — útočiště — SB 2.6.7
āspadam — příčina — SB 3.29.37
āspadam — hodné — SB 9.14.35
āspadam — sídlo — CC Ādi 2.2, SB 10.39.25
āspadam — útočištĕ — SB 10.38.14
āspadam — jejíž útočištĕ — SB 10.64.28
āspadam — zdroj — SB 10.84.26
āspadam — sídlu — SB 11.5.33
āśrama-padam — k posvátné poustevně — SB 3.21.37
āśrama-padam — na místo, kde stála poustevna — SB 3.24.9
āśrama-padam — poustevna — SB 4.1.22
āśrama-padam — do āśramu — SB 5.8.7
āśrama-padam — obydlí — SB 8.18.9-10, SB 9.15.23
āśrama-padam — místo, kde stála poustevna — SB 12.8.20
āśrama-padāni — všechny poustevny — SB 5.7.10