Synonyms Index

advaita-nityānanda — Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu — CC Madhya 12.188
advaita-nityānanda-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou a Nityānandou Prabhuem — CC Madhya 16.246
caitanya-nityānanda — se nacházejí Pán Caitanya a Nityānanda — CC Ādi 8.70
caitanya-nityānanda — Śrī Caitanya-Nityānanda — CC Ādi 11.11
jaya nityānanda — sláva Pánu Nityānandovi — CC Ādi 5.2, CC Madhya 2.2, CC Madhya 4.2, CC Madhya 19.2
jaya nityānanda — sláva Nityānandovi Prabhuovi — CC Madhya 6.2
jaya nityānanda — sláva Śrī Nityānandovi Prabhuovi — CC Antya 1.8
nityānanda — Pána Nityānandy — CC Ādi 1.108-109, CC Ādi 5.3, CC Ādi 5.204, CC Ādi 6.45
nityānanda — a Pán Nityānanda — CC Ādi 4.233
nityānanda — jméno Nityānandy — CC Ādi 5.167
nityānanda — Pánu Śrī Nityānandovi — CC Ādi 5.200
nityānanda — Śrī Nityānandovi Prabhuovi — CC Ādi 8.2, CC Madhya 9.2
nityānanda — Pána Nityānandu — CC Ādi 8.13, CC Madhya 9.338
nityānanda — Nityānandovi — CC Ādi 9.2, CC Madhya 20.2
nityānanda — Pána Śrī Nityānandy — CC Ādi 11.1, CC Madhya 8.310
nityānanda — Pánu Śrī Nityānandovi Prabhuovi — CC Ādi 11.3, CC Madhya 5.2
nityānanda — Nityānandy Prabhua — CC Antya 6.89
nityānanda — Pána Nityānandy Prabhua — CC Antya 6.172, CC Madhya 2.94, CC Antya 20.82
nityānanda — vĕčné štĕstí — CC Ādi 17.109
nityānanda — Pánem Nityānandou — CC Ādi 17.227
nityānanda — Śrī Nityānandy Prabhua — CC Ādi 17.330
nityānanda — Nityānando Prabhu — CC Madhya 4.171, CC Antya 1.56
nityānanda — Śrīla Nityānanda Prabhu — CC Madhya 7.83
nityānanda-ādi — Śrī Nityānanda Prabhu a další — CC Antya 1.207
nityānanda-ādi — všichni oddaní, v čele s Nityānandou Prabhuem — CC Madhya 6.14
nityānanda-ādi — v čele s Pánem Nityānandou — CC Madhya 10.34
nityānanda-ājñāya — na pokyn Nityānandy Prabhua — CC Antya 20.112
nityānanda-ākhya — Pán známý jako Nityānanda — CC Ādi 1.7
nityānanda-ākhya — známý jako Pán Nityānanda — CC Ādi 5.7
nityānanda avadhūta — potulný mnich Pán Nityānanda — CC Ādi 6.48
nityānanda-āveśe — v extázi jako Nityānanda — CC Ādi 17.16
nityānanda bale — Pán Nityānanda řekl — CC Madhya 3.83, CC Madhya 3.99
nityānanda bale — Śrī Nityānanda odpovídá — CC Madhya 5.148
nityānanda balite — při mluvení o Nityānandovi Prabhuovi — CC Ādi 8.23
nityānanda bhāi — Nityānanda Prabhu, bratr Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Ādi 17.295
nityānanda-bhṛtya — služebník Pána Nityānandy Prabhua — CC Ādi 11.44
nityānanda-candra — Pán Nityānanda — CC Ādi 11.37
nityānanda-candra — Pánu Nityānandovi Prabhuovi — CC Antya 11.6
nityānanda dāsa — služebník Pána Nityānandy — CC Madhya 16.51
nityānanda-dayā — milost Pána Nityānandy — CC Ādi 5.216
nityānanda dekhe — Nityānanda Prabhu vidí — CC Antya 6.103
nityānanda dhanya — slavnému Śrīlovi Nityānandovi Prabhuovi — CC Antya 5.2
nityānanda-eka-śaraṇa — úplnĕ odevzdaný lotosovým nohám Nityānandy — CC Ādi 11.29