Synonyms Index

a-punaḥ-anvayam — odkud se nikdo nevrací — SB 6.14.58
a-tat-arhaṇaḥ — i když pro to nebyl kvalifikovaný — SB 4.14.9
a-tat-jñaḥ — nevědomý — SB 7.15.10
abalā-gaṇaḥ — ženy — CC Madhya 14.158
abalā-gaṇaḥ — Jeho mnohé přítelkynĕ — SB 10.33.25
abhakṣyamāṇāḥ — nesežráni — SB 7.2.38
ābharaṇāḥ — a ozdoby — SB 7.2.32, SB 10.29.7, SB 10.33.17
ābharaṇāḥ — ozdobené — SB 10.64.13
abhibhāṣyamāṇaḥ — tak oslovován (jako hluchý, němý a slepý) — SB 5.5.29
abhibhāṣyamāṇaḥ — oslovovaný — SB 5.9.9-10
abhibhūyamānāḥ — když jsou stiženi — SB 10.20.15
abhidruhyamāṇaḥ — zraňovaný — SB 5.26.17
abhigṛṇānaḥ — pronášel — SB 5.8.1
abhijñaḥ — dokonale vědomý — SB 1.1.1
abhijñaḥ — inteligentní — SB 4.21.10
abhijñaḥ — dokonale vĕdomý — CC Madhya 8.266, CC Madhya 20.359, CC Madhya 25.148
abhijñaḥ — jenž dokonale zná — SB 10.81.2
abhijñaḥ — pragmaticky chápající — SB 11.18.6
abhijñaḥ — ten, kdo má náležité poznání — SB 11.22.49
abhijñāḥ — ti, kdo jsou učení — SB 10.8.14
abhijñāḥ — učenci — SB 10.26.17
abhikāṅkṣiṇaḥ — přejí si — SB 11.7.1
abhimānaḥ — ješitnost — Bg 16.4
abhimānaḥ — nepravé ztotožňování se — SB 3.6.25
abhimānaḥ — falešné ego — SB 5.11.9
abhimānaḥ — falešné pojetí — SB 7.1.25, SB 7.1.25
abhimānaḥ — činnosti falešného ega — SB 11.12.19
abhimānaḥ — mylnĕ se ztotožňující — SB 11.28.16
abhimānāḥ — jejichž falešné ego — SB 3.32.10
abhimānāḥ — považující se za svébytné autority — SB 8.3.30
abhimāninaḥ — spravující — SB 3.29.44
abhimāninaḥ — vládnoucí božstvo ohně — SB 4.1.60
abhimanyamānaḥ — plný pýchy — SB 5.24.16
abhimarśanaḥ — překonávající — SB 7.1.34
abhimarśanaḥ — masírující — SB 10.86.43
abhimarśinaḥ — a dotýkají se — SB 10.70.43
abhiniveśita-manāḥ — jeho mysl byla upřená — SB 5.8.27
abhipadyamānaḥ — pohybuje se — SB 5.21.3
abhipannaḥ — přemožen — SB 1.13.20
abhīpsamānaḥ — kdo si přeje — SB 12.3.15
abhipūjyamānaḥ — uctívaný — SB 5.1.8
abhiṣṭuvānāḥ — velebili — SB 6.12.34
abhiṣṭūyamānaḥ — uctívaný — SB 5.3.16
abhivādanaḥ — poklony — SB 10.58.7
abhivandita-caraṇaḥ — jehož lotosové nohy byly uctívány — SB 5.13.24
abhivīkṣamāṇaḥ — viděl — SB 5.8.27
abhoginaḥ — toho, kdo neholduje smyslovému požitku — SB 7.13.18
abhyagāt punaḥ — ale vrátilo se zpátky nezraněné — SB 10.7.31
abhyajyamānāḥ — masírované — SB 10.41.26
abhyānanāḥ — každý hleděl do středu, kde seděl Kṛṣṇa — SB 10.13.8