Synonyms Index

amṛta-mūrtinā — podobnou měsíci — SB 4.16.9
avyakta-mūrtinā — neprojevenou podobou — Bg 9.4
brāhmaṇa-mūrtinā — v tĕle brāhmaṇy — CC Madhya 6.182
īśvara-mūrtinā — Pánovo zjevení — SB 3.32.12-15
īśvara-mūrtinā — jejíž podobou je schopnost měnit či ovládat činnosti těla — SB 7.7.18
kroḍa-mūrtinā — v podobě kance, Varāhy — SB 7.2.1
mūrtinā — takovou podobou — SB 3.10.12
mūrtinā — jehož podoby — SB 10.64.9
mūrtinā — zastoupení — SB 12.4.37
nava-mūrtīnām — kteří Mĕ uctívají v devíti podobách — SB 11.16.32
ṛṣi-mūrtinā — v podobě mudrce — SB 4.1.56
tvāṣṭra-mūrtinā — v podobě syna Tvaṣṭy — SB 6.9.18
yajña-mūrtinā — podoba obětí — SB 3.14.2