Synonyms Index

abhinirmuktaḥ — zapadlé — SB 11.26.8
adhika-sāmya-vimukta- dhāmnaḥ — nikdo Ho nepřevýší, ani se Mu nevyrovná — SB 9.11.20
āmukta — pověšený na — SB 3.28.14
āmukta — ozdobený — SB 10.51.6
āmuktam iva — jako osvobozená osoba — SB 4.19.12
amuktānām — těch, kdo nejsou osvobozeni — SB 6.5.37
avimuktasya — toho, kdo není od těchto strastí osvobozený (neboli toho, kdo podléhá zrození, smrti, stáří a nemoci) — SB 7.13.31
bhaktye jīvan-mukta — osvobozený v tomto životĕ následováním procesu oddané služby — CC Madhya 24.129
bhaktye jīvan-mukta — osoby osvobozené v tomto životĕ vykonáváním oddané služby — CC Madhya 24.130
daiva-muktasya — jemuž se náhodou podařilo uniknout — SB 5.9.13
dvandvaiḥ muktāḥ — byli všichni vysvobozeni z duality hmotného světa — SB 9.13.27
gāṇḍīva-muktaiḥ — zasažená střelou luku jménem Gāṇḍīva — SB 1.7.16
hasta-muktaḥ — vysvobozen ze spárů Pána — SB 7.8.27
indra-muktaḥ — vypuštĕný králem Indrou — SB 10.36.10
jīva-nirmuktaḥ — osvobozena také od jemnohmotného těla — SB 4.11.14
jīva-vinirmuktaḥ — oproštĕná od subtilního podmínĕní v podobĕ hmotného vĕdomí — SB 11.25.36
jīvan-mukta — osvobozeni už v tomto životĕ — CC Madhya 24.121
jīvan-mukta — osvobozených v tomto životĕ — CC Madhya 24.129
jīvan-mukta-daśā — stav osvobození již v tomto tĕle — CC Madhya 22.29
jīvat-muktāḥ — ti, kdo jsou osvobození v tomto životĕ — CC Madhya 25.76
jñāne jīvan-mukta — človĕk osvobozený v tomto životĕ následováním procesu filosofické spekulace — CC Madhya 24.129
koṭi-mukta-madhye — mezi mnoha milióny takových osvobozených osob — CC Madhya 19.148
māyā-mukta — vysvobozený z māyi — CC Madhya 24.136
mukta — osvobozen od — SB 1.19.7
mukta — rozpuštěné — SB 3.19.20, SB 3.33.29
mukta — rozcuchané — SB 3.20.40
mukta — osvobozená — SB 4.22.27, SB 7.7.36
mukta — osvobozený od — SB 6.2.39
mukta — rozpustily se — SB 10.4.3
mukta — otevřenou — CC Madhya 4.130
mukta — osvobozenou — CC Madhya 8.249
mukta — opravdu osvobozený — CC Madhya 19.148
mukta — uvolnĕné — CC Antya 18.91, SB 10.75.17
mukta — zbavený — SB 10.52.3
mukta — rozpuštĕné — SB 10.63.20
mukta — propuštĕnými — SB 10.73.17
mukta — zbaveni — SB 10.89.17
mukta — oproštĕní od — SB 11.17.11
mukta — poté, co se vzdala — SB 12.6.6
muktā — perly — SB 4.25.15
muktā — perla — CC Madhya 5.126
muktā — s perlami — SB 10.41.23
muktā — perel — SB 10.60.6
mukta- keśa — volně rozpuštěné vlasy — SB 9.8.5-6
mukta-anya-saṅgaḥ — zbavený všeho hmotného znečištění — SB 4.23.37
mukta-āśrayam — na úrovni osvobození — SB 3.28.35
mukta-ātmabhiḥ — již vysvobozené osoby — SB 8.3.18
mukta-bandhaḥ — zbavený všech pout — SB 7.10.13