Synonyms Index

abhivyudasta-māyaḥ — neboť On odstraňuje veškerou iluzi — SB 10.12.39
abhramāya — rozptýlit temnotu — SB 3.11.15
aiśvarya-mādhurya-maya — plná bohatství a sladkosti lásky — CC Madhya 21.120
aiśvarya-maya — jenž oplývá majestátem — CC Ādi 5.27-28
aja-māyayā — vlivem vnější, matoucí energie Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.2.26
ajāta-janma-sthiti-saṁyamāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž se nikdy nerodí, ale nepřestává se zjevovat v různých inkarnacích — SB 8.6.8
akāmāya — pro osvobození od touhy — SB 10.60.50
ākṛti-māyā — podobu vytvořenou z māyi — CC Madhya 9.192
amara-mayaḥ — skládající se z polobohů (kteří jsou jen vnějšími částmi těla) — SB 8.3.30
āmaya — nemoc — Bg 17.9, SB 5.16.25
āmaya — nemoci — SB 5.11.16
āmaya — nemocí — SB 5.12.2
āmāya — o Mĕ — CC Madhya 6.60
āmāya — Já — CC Madhya 8.291
āmāya — na Mĕ — CC Madhya 16.133, CC Antya 13.23
āmāya — ke Mnĕ — CC Madhya 17.69
āmāya — mĕ — CC Madhya 20.102
āmāya — se Mnou — CC Antya 1.88
āmāya — Mi — CC Antya 12.150
āmāya — nám — CC Antya 15.38
āmāya — u mĕ — CC Antya 16.29
āmāya — nás — CC Antya 16.127
āmāya — na nás — CC Antya 17.36
āmāya — vůči mnĕ — CC Antya 19.49
āmaya-vat — jako nemoc — SB 7.5.37
āmayā-vī — nemocný člověk — SB 6.19.26-28
āmayaḥ — nemoci — SB 1.5.33
āmayaḥ — lepra — SB 3.16.5
āmayaḥ — nemoc — SB 7.8.54, SB 10.4.38, SB 11.28.28
āmayaḥ — nemoc (konkrétnĕ roztažený žaludek) — SB 10.37.6
āmayam — nemoc — SB 1.5.33, SB 4.11.31
āmayam — nemoci — SB 10.74.53
āmayāvī — nemocný — SB 3.30.15
amāyayā — upřímně — SB 1.3.38
amāyayā — bez falše — SB 7.11.24
amāyayā — bez neupřímnosti — SB 10.29.24, SB 11.11.41, SB 11.17.19
amāyayā — bez klamání — SB 11.3.22
amāyayā — bez podvádĕní — SB 11.27.9
ambhaḥ rasa-mayam — vodu a chuť — SB 3.5.35
amṛta-maya — jako nektar — SB 5.8.25
amṛta-mayaḥ — zdroj podstaty života — SB 5.22.10
amṛta-mayaḥ — oplývající chladivými paprsky — SB 9.14.3
amṛta-mayaḥ — plný transcendentální blaženosti — SB 11.21.40
amṛta-mayān — z nektaru — SB 4.15.17
amṛta-mayāya — Jenž udílí věčný život — SB 5.18.18
anāmayam — bez utrpení — Bg 2.51
anāmayam — bez reakcí za hřích — Bg 14.6
anāmayam — zdraví je v pořádku — SB 1.14.39