Synonyms Index

apramattaḥ — ten, kdo je starostlivý — SB 1.18.8
apramattaḥ — aniž by se za nimi honil — SB 2.2.3
apramattaḥ — i když nejsi nikdy zmaten — SB 3.4.17
apramattaḥ — pozorný — SB 3.29.39
apramattaḥ — aniž by ses nechal svést — SB 4.20.33
apramattaḥ — bez jakékoliv iluze — SB 4.23.12
apramattaḥ — zcela transcendentální — SB 4.24.66
apramattaḥ — nezahaleni nevědomostí či iluzí, velice obezřetní — SB 5.5.14
apramattaḥ — ten, kdo není v iluzi — SB 5.11.17
apramattaḥ — aniž bys podlehl šílenství nebo se odchýlil a přijal jakýkoliv jiný závěr — SB 6.16.64
apramattaḥ — neoklamanému — SB 10.51.49
apramattaḥ — bez hmotné horečky — SB 11.8.42
apramattaḥ — velmi bdĕlý — SB 11.9.14
apramattaḥ — opatrný a rozvážný — SB 11.11.32
apramattaḥ — velmi opatrný v duchovním životĕ — SB 11.12.24
apramattaḥ — pozorný a vážný — SB 11.13.13
apramattaḥ — bez lenosti a pošetilosti — SB 11.20.14
apramattaḥ — nezmatený — SB 11.23.29, SB 11.25.34
asmattaḥ — kvůli Nám — SB 10.45.3
mattaḥ — nade Mě — Bg 7.7
mattaḥ — ze Mě — Bg 7.12, Bg 10.8
mattaḥ — ode Mě — Bg 10.4-5, SB 5.5.25, SB 10.3.34-35
mattaḥ — ode Mne — Bg 15.15, CC Madhya 24.189, SB 11.22.34
mattaḥ — nade mnou — SB 2.5.10
mattaḥ — rozzuřený — SB 3.17.24
mattaḥ — blázen — SB 4.2.14-15
mattaḥ — šílený — SB 4.9.11
mattaḥ — ode mne — SB 4.12.7, SB 7.10.27
mattaḥ — než já — SB 4.14.28
mattaḥ — přede mnou (Yamarājem) a mými posly — SB 6.3.18
mattaḥ — než Mě — SB 6.9.48
mattaḥ — pyšný jako šílenec — SB 7.15.70
mattaḥ — ze mne — CC Antya 1.139
mattaḥ — Mnou — SB 10.25.17
mattaḥ — omámený radostí — SB 10.65.25
mattaḥ — opilý — SB 10.65.25
mattaḥ — ze Mĕ — SB 11.10.30
mattaḥ — kromĕ Mne — SB 11.13.24
mattaḥ — ode Mĕ — SB 11.27.49, SB 11.29.44
mattāḥ — šílení — SB 3.17.11, SB 4.10.26
mattāḥ — opojenými pýchou — SB 10.88.11
pramattaḥ — příliš připoutaný — SB 2.1.4
pramattaḥ — lhostejní — SB 3.9.17
pramattaḥ — šílený — SB 5.5.4, SB 5.5.7
pramattaḥ — pošetile připoutaný — SB 5.9.6
pramattaḥ — ve stavu šílenství v hmotných podmínkách — SB 7.6.14
pramattaḥ — zmateni — SB 10.70.26
pramattaḥ — nepozorný — SB 10.77.18
pramattāḥ — nedbalí svých povinností — SB 5.10.4
pramattāḥ — rozezlení — SB 5.24.29