Synonyms Index

manyunā — kvůli hněvu — SB 3.31.29
manyunā — hněvem — SB 4.3.16
manyunā — Pánem Śivou (který zosobňuje hněv) — SB 4.5.5
manyunā — s hněvem — SB 6.18.23
manyunā — rozrušený nesmírným hněvem — SB 9.4.43
manyunā — ze zlosti — SB 9.18.17
manyunā — jehož hnĕv — SB 10.27.12
manyunā — hnĕvem — SB 10.55.1, SB 10.61.31
sādhu-abhimanyunā — hrdina Abhimanyu — SB 3.3.17
uru-manyunā — a zároveň se velice hněvali — SB 10.13.32