Synonyms Index

amaṅgalam — nepříznivý osud — SB 4.8.17
amaṅgalam — nečisté — SB 6.18.47
amaṅgalam — nepříznivou, podřadnou — SB 8.7.3
amaṅgalam — nepříznivý — SB 9.19.15
amaṅgalam — nepříznivé hříšné reakce — SB 10.38.6
amaṅgalam — nepříznivost — SB 10.46.46
amaṅgalam — nepříznivé neštĕstí — SB 11.19.18
aśeṣa-maṅgalam — dokonale příznivé — SB 10.38.13
dhyāna-maṅgalam — příznivém cíli meditace — SB 11.14.42
jagat-maṅgalam — nejpříznivější činnost v hmotném světě — SB 6.3.31
jagat-maṅgalam — pro zajištění přízně celému světu — SB 7.8.49
jagat-maṅgalam — tvůrce příznivého osudu všech živých bytostí ve všech vesmírech celého stvoření — SB 10.2.18
jagat-maṅgalam — příznivé pro celý svĕt — CC Antya 3.181
kautuka-maṅgalām — obřad povĕšení příznivého svatebního náhrdelníku — SB 10.53.11
loka-maṅgalam — příznivý pro všechny — SB 4.6.35
maṅgala-maṅgalam — zosobnění nejvyššího principu náboženství — SB 6.17.13
maṅgalam — blaho — SB 1.2.5
maṅgalam — příznivé — SB 1.12.13, SB 6.18.78, SB 10.31.10
maṅgalam — štěstí — SB 4.22.7
maṅgalam — příznivá — SB 4.24.31, SB 12.12.49
maṅgalam — dokonale příznivé — SB 6.2.34
maṅgalam — štĕstí — SB 10.34.23
maṅgalam — příznivé mantry — SB 10.53.10
maṅgalam — příznivé obřady — SB 10.56.10
maṅgalam — příznivý objekt — SB 11.31.6
maṅgalam — to nejpříznivĕjší — SB 11.31.24
maṅgalām — dokonale příznivé — SB 8.15.20
parama-maṅgalam — nejvyšší štěstí — SB 4.1.54-55
parama-maṅgalam — svrchovanĕ příznivé — SB 11.6.44
śīla- maṅgalam — dobré chování či přízeň osudu — SB 8.8.22
śravaṇa-maṅgalam — přinášející veškerý duchovní prospĕch každému, kdo naslouchá — CC Madhya 14.13
śravaṇa-maṅgalam — dávající duchovní prospĕch, když se mu naslouchá — SB 10.31.9
su- maṅgalam — dokonale příznivou — SB 8.18.28
su-maṅgalam — dokonale příznivý — SB 2.6.36
su-maṅgalam — dokonale příznivé — SB 8.3.7
su-maṅgalam — a velice příznivé (pro naslouchání) — SB 8.3.20-21
su-maṅgalam — aby jejich odjezd byl příznivý — SB 10.1.33
su-maṅgalam — nanejvýš příznivé — SB 10.57.42
su-maṅgalam — velice příznivé — SB 11.1.10
su-maṅgalam — dokonale příznivým — SB 11.30.32
viśva-maṅgalam — všestrannĕ příznivého — SB 10.31.18